logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego
Bielsk Podlaski (bielski, Bielsk Podlaski)
Opis:Cerkiew Zmartwychwstania PańskiegoCerkiew Zmartwychwstania Pańskiego
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 27-09-2010 23:14:26
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 13-11-2010 22:53:21

Cerkiew Zmartwychwstania PańskiegoCerkiew parafialna pw. Zmartwychwstania Pańskiego, pra­wosławna (ul. Traugutta 3), dawniej unicka. Jej budowę rozpo­częto w 1716, przeniesiono na obecne miejsce w 1839 (od tego czasu prawosławna). W latach 1912-1914 oblicowano ściany cegłą i dobudowano kruchtę. Jest orientowana, o czworobocznym korpusie głównym, i prosto zamkniętym miejscu ilconosta-sowym, z wieżą frontową połączoną przedsionkiem z korpu­sem. Nad częścią centralną wznosi się cebulasty hełm na ośmiobocznej wieżyczce. 


Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego drewniano-murowana z XVIII-XIX wpisana jest do rejestru zabytków pod nr : A-27 z 29.10.1966

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu