logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Cerkiew św. Michała Archanioła
Bielsk Podlaski (bielski, Bielsk Podlaski)
Opis:Cerkiew św. Michała ArchaniołaCerkiew św. Michała Archanioła
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 02-03-2010 18:04:12
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 16-02-2012 14:12:25

Cerkiew św. Michała ArchaniołaCerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła, prawosławna (ul. Mickiewicza 36b). Prawdopodobnie istniała już w XV w., od 1645 była unicka. Obecną cerkiew zbudowano w 1789, prze­budowano w latach 1913-1915, w 1989 dodano nową część oł­tarzową. Jest późnobarokowa, orientowana, drewniana, jedno-nawowa. Ma ośmioboczny korpus główny, czworoboczną wie­żę od zachodu mieszczącą kruchtę i trójbocznie zamknięte miej­sce ikonostasowe z kaplicami po bokach. Korpus i kaplice są na­kryte dachami namiotowymi zwieńczonymi wieżyczkami z cebulastymi hełmami, wieża zaś dachem ostrosłupowym. Wypo­sażenie wnętrza pochodzi głównie z XIX w., a ikony: Przeobra­żenie i Hołd pasterzy z XVII w.


Cerkiew wpisana jest do rejestru zabytków pod nr: A-39 z 19.11.1976

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu