Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj
Poprzednia  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... z 9  Następna

      Powiaty i gminy , sokólski

Powiat sokólski mieści się w środkowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze Wzgórz Sokólskich, będących częścią Niziny Północnopodlaskiej. Obszar powiatu częściowo zajmuje Puszcza Knyszyńska od wschodu graniczy z  Republiką Białorusi.

Powierzchnia powiatu wynosi: 2054,42km2, co stanowi 11% obszaru województwa Podlaskiego. Liczba mieszkańców 75 tys. osób.

W skład powiatu sokólskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 roku, wchodzą jednostki miejsko-gminne: Dąbrowa Białostocka, Sokółka i Suchowola, a także jednostki gminne: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra i Szudziałowo.

Powiat sokólski jest regionem typowo rolniczym. Przeważają gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję zbóż i ziemniaków i hodowlę bydła zwłaszcza mlecznego oraz koni typu sokólskiego. Niektóre regiony powiatu specjalizują się w uprawie truskawek (okolice Korycina) i porzeczek. Dużą renomą cieszy się sokólska mleczarnia produkująca, m.in.: jogurty, kefir sokólski, czy serek tatarski.

Powiat sokólski posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i naturalnych walorach w skali kraju i Europy środowisko przyrodnicze. Na terenach tych Biebrza łączy dorzecze Niemna z dorzeczem Wisły poprzez Kanał Augustowski. W tym rejonie żyją ptaki i zwierzęta nie występujące w innych częściach kraju lub występujące bardzo rzadko.

Na terenie powiatu funkcjonują obszary chronionego krajobrazu: Wzgórza Sokólskie i Dolina Biebrzy. Część gmin tj. Dąbrowa Białostocka i Suchowola graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (Sokółka, Szudziałowo, Janów, Korycin, Krynki).

Obszar powiatu zamieszkują wyznawcy trzech różnych religii- katolickiej, prawosławnej i i slamu. Szczególnie interesującą kulturę reprezentują Tatarzy zamieszkujący te rejony. Przebiegający przez powiat sokólski Szlak Tatarski prowadzi przez Bohoniki (gmina Sokółka) i Kruszyniany (gmina Krynki). Obie miejscowości są najstarszymi w Polsce skupiskami wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tu przez króla Jana III Sobieskiego. Wędrówka Szlakiem Tatarskim pozwala przyjrzeć się śladom mozaiki kulturowo - etnicznej wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Oprócz wspomnianego Szlaku Tatarskiego (dzielącego się na Mały i Duży) w powiecie możemy pokonać inne ciekawe szlaki :

  • Szlak Napoleoński.
  • Szlak Śladami Powstania Styczniowego.
  • Szlak Rękodzieła Ludowego.
  • Szlak Janów - Korycin.
  • Szlak Korycin Suchowola.
  • Szlak Kumiałka - Biebrza.
Kościół p.w. MB Pocieszenia z 1622r
Kościół p.w. MB Pocieszenia z 1622r (ZALESIE)
Info: Parafia powstała w 1602 roku, a obecny kościół zbudowano w latach 1602- 1623 z inicjatywy Hieronima Wołłowicza, podskarbiego litewskiego. Zniszczony przez pożar w 1858 roku, został odbudowany...
Odwiedzin: 4906
Zdjęć:4
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół p.w. Opatrznosci Bożej (dawniej cerkiew greko-kat.)
Kościół p.w. Opatrznosci Bożej (dawniej cerkiew greko-kat.) (Siderka)
Info: Siderka, gmina Sidra     Zabytkowa cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. p.w. Opatrznosci Bożej z 1 poł. XIX wpisana została do rejestru zabytków pod nr: 255 z...
Odwiedzin: 5053
Zdjęć:11
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Kościół p.w. Świętej Trójcy,
Kościół p.w. Świętej Trójcy, (SIDRA)
Info:Adres:ul. Kościelna 316-124 Sidra Rys historyczny: Początki parafii w Sidrze do ostatnich prawie czasów wiązano z Wojciechem Gasztołdem, który miał w 1535 r. dokonać fundacji parafii. ...
Odwiedzin: 5717
Zdjęć:14
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Ruiny młyna wodnego z 1890 r.
Ruiny młyna wodnego z 1890 r. (SIDRA)
Info:Murowany młyn wodny postawiony na solidnej kamiennej podmurówce był własnością  Kazimierza Eunarowicza (właściciela dóbr Kudrawka). Do dzisiaj zachowały się właśnie tylko te k...
Odwiedzin: 5112
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Ruiny zamku z 1566 roku.
Ruiny zamku z 1566 roku. (SIDRA)
Info:  Relikty fundamentów zamku ze wzgórzem zamkowym z XVI-XVII w wpisane do rejestru zabytków pod nr: 335 z 31.03.1972
Odwiedzin: 6383
Zdjęć:4
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Ruiny zboru kalwińskiego z 2 połowy XVI w.
Ruiny zboru kalwińskiego z 2 połowy XVI w. (SIDRA)
Info:         Fundamenty dawnego kościoła kalwińskiego z  XVI w wpisane są do rejestru zabytków pod nr: 339 z 7.10.1972...
Odwiedzin: 4219
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Zalew Sidra
Zalew Sidra (SIDRA)
Info:Niewielki ale bardzo urokliwy zalew w Sidrze jest dobrym miejscem do wędkowania i odpoczynku. Jest to jeden z dwóch zbiorników wodnych w Sidrze. Zbudowano go prawdopodobnie w czasie gdy ...
Odwiedzin: 7782
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Brak zdjęć
Zespół dworski z końca XIXw. (Wandzin)
Info: Na zadrzewionej polanie, stoi ukryty stary drewniany dwór. Zbudował go prawdopodobnie w 1877 roku Kazimierz Eunarowicz dla swojej żony Wandy i stąd jego nazwa- Wandzin. Następca Kazimierza,...
Odwiedzin: 5095
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Cerkiew św. Aleksandra Newskiego
Cerkiew św. Aleksandra Newskiego (SOKÓŁKA)
Info:Pierwsza parafia prawosławna w Sokółce powstała najpóźniej za życia królowej Bony, która nadała majątki ziemskie sokólskim parafiom dwóch wyznań - rzymskokato...
Statystyka
Cmentarz ewangelicki z XIX w.
Cmentarz ewangelicki z XIX w. (SOKÓŁKA)
Info: Początki cmentarza ewangelickiego w Sokółce datują się na przełom XVIII/XIX w., gdy większość obszaru dawnego powiatu grodzieńskiego po III rozbiorze znalazła się w zaborze pruskim. Utworzo...
Odwiedzin: 6229
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarz żołnierzy radzieckich (1941-1944r)
Cmentarz żołnierzy radzieckich (1941-1944r) (SOKÓŁKA)
Info:Obok najstarszego cmentarza sokólskiego, obecnie prawosławnego znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich, poległych na ziemi sokólskiej. Cmentarz powstał w latach 1949-52. Pogrzebani...
Odwiedzin: 6594
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarz żydowski (XVII- XXw)
Cmentarz żydowski (XVII- XXw) (SOKÓŁKA)
Info: Cmentarz żydowski w Sokółce - położony na wzniesieniu w północno-zachodniej części miasta, był drugim co do wielkości cmentarzem na terenie Sokółki. Założony został prawdopodo...
Odwiedzin: 5229
Zdjęć:8
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Gospodarstwo Ekoturystyczne 'Zielona Dolina'
Gospodarstwo Ekoturystyczne 'Zielona Dolina' (Kuryły)
Info:W dolinie rzeki Sokołdy, pośród pól, łąk i lasów czeka na gości atmosfera kresowej wsi. Gospodarze mieszkający w drewnianym, przedwojennym dworku opowiedzą, jak to dawniej bywał...
Odwiedzin: 5608
Zdjęć:9
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Kapliczka dziękczynna z 1905 roku.
Kapliczka dziękczynna z 1905 roku. (SOKÓŁKA)
Info:         Kapliczka dziękczynna u zbiegu ulic Grodzieńskiej i  Kresowej z 1905 wpisana jest do rejestru zabytków pod nr: A-275 z 21.01.2010  ...
Odwiedzin: 4864
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka przydrożna- drewniana.
Kapliczka przydrożna- drewniana. (STARA KAMIONKA)
Info:Kapliczka drewniana stojąca, jak przeważnie bywa, przy rozwidleniu dróg, choć nie jest jeszcze zabytkiem (datowana 1957r) przyciąga uwagę ciekawym usytuowaniem....
Odwiedzin: 5448
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka przydrożna- murowana.
Kapliczka przydrożna- murowana. (STARA KAMIONKA)
Info:Na końcu wsi Stara Kamionka, nad rzeczką Kamionką, w miejscu gdzie na zakręcie od głównej drogi odchodzi polna droga, stoi murowana kapliczka. Jej usytuowanie jest na tyle malownicze, że stało ...
Odwiedzin: 4867
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka z 1911r.
Kapliczka z 1911r. (Lipina)
Info:Na początku wsi, niemal naprzeciwko krzyża cholerycznego, stoi bardzo ciekawa kapliczka. Wykonana z jednego kawałka pokaźnych rozmiarów pnia, nie sprawia jednak wrażenia ciężkiej a to za sprawą...
Odwiedzin: 3872
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół Narodzenia NMP
Kościół Narodzenia NMP (KUNDZIN)
Info:Adres:Kundzin 216-100 Sokółka   Rys historyczny:Pierwszy drewniany kościół został zbudowany w 1562 r. przez króla Zygmunta Augusta. Budowla powstała zapewne dla potrz...
Odwiedzin: 7224
Zdjęć:7
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego (SOKÓŁKA)
Info:Adres:ul. Grodzieńska 4716-100 Sokółka   Do zespółu kościoła parafialnego należą: Kościół p.w. Św. Antoniego, 1841-1904 kaplica (kostnica), 1920 budy...
Statystyka
Krzyż choleryczny z 1855 roku.
Krzyż choleryczny z 1855 roku. (LIPINA)
Info: Krzyż choleryczny stojący we wsi Lipina pochodzi z 1855 roku, kiedy to na terenach tych panowała cholera. Ustawiony na początku wsi miał chronić przed tą niebezpieczną chorobą. Stojący obok krzyż, ...
Odwiedzin: 8486
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
 
Poprzednia  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... z 9  Następna