Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj
Poprzednia  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... z 9  Następna

      Powiaty i gminy , sokólski

Powiat sokólski mieści się w środkowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze Wzgórz Sokólskich, będących częścią Niziny Północnopodlaskiej. Obszar powiatu częściowo zajmuje Puszcza Knyszyńska od wschodu graniczy z  Republiką Białorusi.

Powierzchnia powiatu wynosi: 2054,42km2, co stanowi 11% obszaru województwa Podlaskiego. Liczba mieszkańców 75 tys. osób.

W skład powiatu sokólskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 roku, wchodzą jednostki miejsko-gminne: Dąbrowa Białostocka, Sokółka i Suchowola, a także jednostki gminne: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra i Szudziałowo.

Powiat sokólski jest regionem typowo rolniczym. Przeważają gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję zbóż i ziemniaków i hodowlę bydła zwłaszcza mlecznego oraz koni typu sokólskiego. Niektóre regiony powiatu specjalizują się w uprawie truskawek (okolice Korycina) i porzeczek. Dużą renomą cieszy się sokólska mleczarnia produkująca, m.in.: jogurty, kefir sokólski, czy serek tatarski.

Powiat sokólski posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i naturalnych walorach w skali kraju i Europy środowisko przyrodnicze. Na terenach tych Biebrza łączy dorzecze Niemna z dorzeczem Wisły poprzez Kanał Augustowski. W tym rejonie żyją ptaki i zwierzęta nie występujące w innych częściach kraju lub występujące bardzo rzadko.

Na terenie powiatu funkcjonują obszary chronionego krajobrazu: Wzgórza Sokólskie i Dolina Biebrzy. Część gmin tj. Dąbrowa Białostocka i Suchowola graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (Sokółka, Szudziałowo, Janów, Korycin, Krynki).

Obszar powiatu zamieszkują wyznawcy trzech różnych religii- katolickiej, prawosławnej i i slamu. Szczególnie interesującą kulturę reprezentują Tatarzy zamieszkujący te rejony. Przebiegający przez powiat sokólski Szlak Tatarski prowadzi przez Bohoniki (gmina Sokółka) i Kruszyniany (gmina Krynki). Obie miejscowości są najstarszymi w Polsce skupiskami wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tu przez króla Jana III Sobieskiego. Wędrówka Szlakiem Tatarskim pozwala przyjrzeć się śladom mozaiki kulturowo - etnicznej wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Oprócz wspomnianego Szlaku Tatarskiego (dzielącego się na Mały i Duży) w powiecie możemy pokonać inne ciekawe szlaki :

  • Szlak Napoleoński.
  • Szlak Śladami Powstania Styczniowego.
  • Szlak Rękodzieła Ludowego.
  • Szlak Janów - Korycin.
  • Szlak Korycin Suchowola.
  • Szlak Kumiałka - Biebrza.
Cerkiew p.w. św. Anny i cmentarz.
Cerkiew p.w. św. Anny i cmentarz. (Kruszyniany)
Info:Cerkiew p.w. św. Anny z okalającym świątynię cmentarzem....
Odwiedzin: 7456
Zdjęć:14
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela - Świątynia Proroka Ilji
Cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela - Świątynia Proroka Ilji (STARA GRZYBOWSZCZYZNA- Wierszalin)
Info:Historia obecnej cerkwi p.w. Św. Jana Chrzciciela jest związana z charyzmatyczną postacią Eliasza Klimowicza zwanego prorokiem Ilją. Ten niepiśmienny chłop już przed I wojną światową wsławił się ...
Odwiedzin: 15703
Zdjęć:4
Filmów: 1
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew prawosławna p.w. św. Jerzego Zwycięzcy z 1870r.
Cerkiew prawosławna p.w. św. Jerzego Zwycięzcy z 1870r. (Jurowlany)
Info:         Zespół zabytkowych obiektów sakralnych , w skład którego wchodzą - cerkiew prawosławna par. p.w. sw. Jerzego, 1870, nr rej.: A-20 z 7....
Odwiedzin: 6551
Zdjęć:9
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy
Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy (KRYNKI)
Info: Cerkiew prawosławna par. p.w. Narodzenia NMP, ul. Cerkiewna 5 zbudowana w latach 1864-69. Wpisana do rejestru zabytków pod nr r: A-54 z 18.02.2003 ...
Odwiedzin: 8366
Zdjęć:10
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarz prawosławny.
Cmentarz prawosławny. (Stara Grzybowszczyzna)
Info:Naprzeciwko cerkwi, przekraczając leśną drogę -idąc wśród sosen napotkamy cmentarz. Osobliwością tego miejsca jest możliwość ujrzenia grobu  zwieńczonego  katolickim i prawosławnym kr...
Odwiedzin: 4817
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarz rzymsko-katolicki
Cmentarz rzymsko-katolicki (Krynki)
Info:Nekropolia założona na podmiejskim pagórku na dwa lata przed wybuchem Powstania Styczniowego....
Odwiedzin: 4243
Zdjęć:11
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarz żydowski
Cmentarz żydowski (KRYNKI)
Info:Cmentarz żydowski, XIX, nr rej.: A-115 z 30.12.1987, 448 z 16.04.1979...
Odwiedzin: 7643
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Dawna wieś tatarska
Dawna wieś tatarska (Białogorce)
Info:Pierwotnie miejscowość ta nazywała się Nietupa. Założył ją około 1500 r. bojar Nestor. W XVII w. osadzono tu Tatarów. Dawniejszych mieszkańców przesiedlono wówczas do Trejgli. ...
Odwiedzin: 5906
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Brak zdjęć
Dom Na Krańcu Świata. (Łapicze)
Odwiedzin: 4055
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Drewniana cerkiew cmentarna św. św. Męczenników Borysa i Gleba z 1865r.
Drewniana cerkiew cmentarna św. św. Męczenników Borysa i Gleba z 1865r. (JUROWLANY)
Info:  Cerkiew prawosławna cmentarna p.w. śś. Męczenników Borysa i Gleba, drewn., 1865 wpisana jest do rejestru zabytków pod nr : A-17 z 10.07.2001
Odwiedzin: 4076
Zdjęć:4
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Gospodarstwo Agroturystyczne 'Na Końcu Świata'
Gospodarstwo Agroturystyczne 'Na Końcu Świata' (Kruszyniany)
Info:Zajazd Tatarski "Na Końcu Świata" jest budynkiem datowanym na 1912 rok (niektóre osoby twierdzą że może być starszy )  Niewątpliwą zaletą wyróżniającą  zajazd spośród in...
Odwiedzin: 21032
Zdjęć:23
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Brak zdjęć
Kaplica cmentarna prawosławna p.w. Św. Włodzimierza (Ostrów Południowy)
Info:Kaplica cmentarna p.w. św. Włodzimierza, na cmentarzu prawosławnym zbudowana w 1907 roku. Kaplica wpisana do rejestru zabytków pod nr: A-182 z 4.02.2008...
Odwiedzin: 4584
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka
Kapliczka (Trejgle)
Info:Oddalona od drogi może 70 metrów. Styl budowy wskazuje, że pochodzić z początku XX wieku...
Odwiedzin: 3820
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka
Kapliczka (Łosiniany)
Info:Praktycznie stoi w środku wsi. Zwieńczona krzyżem prawosławnym. Na frontonie widnieje krzyż katolicki. W środku obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy....
Odwiedzin: 3569
Zdjęć:5
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka katolicka XIX/XXw.
Kapliczka katolicka XIX/XXw. (Ozierany Małe)
Odwiedzin: 4025
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna (Jurowlany)
Info:Przy  skrzyżowaniu dróg przecinających wieś stoi kapliczka poświęcona Matce Bożej....
Odwiedzin: 4220
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna (Łapicze)
Info:Poruszając się po trasie Kruszyniany-Krynki  na wysokości Łapicz ujrzymy kapliczkę przydrożną. jeszcze kilka lat wstecz stała tu inna, stara kapliczka. Niestety drzewo w czasie burzy dokonało tak...
Odwiedzin: 5526
Zdjęć:8
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół p.w. MB Miłosierdzia
Kościół p.w. MB Miłosierdzia (Podlipki)
Info:Placówka duszpasterska w Podlipkach została utworzona z inicjatywy mieszkańców okolicznych wsi przy aprobacie dziekana krynkowskiego ks. Stanisława Mikulskiego, który 16 XI 1947...
Odwiedzin: 4682
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół pw. św. Anny
Kościół pw. św. Anny (KRYNKI)
Info:Pierwszy kościół w Krynkach pochodził z fundacji króla Zygmunta Starego z 1522 r. Był on najpierw filią parafii Odelsk. Samodzielną parafią Krynki stały się w 1601 lub 1602 r. Przed 1639...
Odwiedzin: 9836
Zdjęć:30
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
 
Poprzednia  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... z 9  Następna