Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj
Poprzednia  1 | 2 | 3 ... z 3

      Powiaty i gminy , bielski

Powiat bielski jest piątym pod względem powierzchni i trzecim pod względem liczby ludności powiatem w województwie podlaskim. Jego obszar wynosi 1385 km2 i jest zamieszkiwany przez 58 091 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.), z czego 27 tys. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Na terenie powiatu są dwa miasta (Bielsk Podlaski i Brańsk) i sześć gmin wiejskich (Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki). Powiat bielski graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim i siemiatyckim.

Powiat bielski położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, w południowej części województwa podlaskiego na lekko falistych obszarach Równiny Bielskiej. Od północy jego granice wyznacza dolina Górnej Narwi, od wschodu – Puszcza Białowieska, zaś od południa sięga za rzekę Nurzec.

Areał lasów wynosi około 19 proc. powierzchni powiatu. Bliskość tak atrakcyjnych przyrodniczo miejsc sprawia, że oferta rekreacyjno-turystyczna powiatu jest wyjątkowo bogata. Niewątpliwą atrakcją przyrodniczą jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi - Dolina Górnej Narwi który jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich.

Dodatkowy i niebagatelny atut stanowi zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów. Można doświadczyć tego osobiście poprzez uczestnictwo w organizowanych tutaj cyklicznych imprezach kulturowych:

  • Festiwal Rejonowy Piosenki Białoruskiej - luty, maj
  • Festiwal Kultury Ukraińskiej "Podlaska Jesień" - listopad
  • Bielska Jesień Bardów - październik

Warto zapoznać się z oryginalną i jedną z najliczniejszych w Polsce architekturą prawosławnych świątyń.

Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada również dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą i Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Powiat bielski oraz tworzące go gminy oferują warunki sprzyjające odjęciu współpracy gospodarczej oraz możliwości tworzenia nowych firm i instytucji z otoczenia biznesu.

Mieszkańców tej ziemi cechuje otwartość i szczera gościnność. Tworzą oni ciekawą mozaikę folkloru.

Brak zdjęć
Kaplica grobowa Schulców (PAWLINOWO)
Info:Kaplica grobowa Schulców z 1904 roku Kaplica wpisana do rejestru zabytków pod nr : 849 z 26.08.1999 ...
Odwiedzin: 8827
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kaplica p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Kaplica p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (Orla)
Info:Kaplica dojazdowa, drewniana pw. Matki Bożej Częstochowskiej. W dniu 5 listopada 1546 roku król polski Zygmunt II August (1548-1572) przyłączył majątek Orla do ziemi bielskiej. Od 1634 roku do ...
Odwiedzin: 8864
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kaplica św. Symeona Słupnika
Kaplica św. Symeona Słupnika (Orla)
Info:Prawosławna kaplica pomocnicza p.w. Szymona Słupnika, należąca do parafii św. Jana Teologa w Orli. Zbudowana w latach 1991-1995 na miejscu zniszczonej XVIII wieku cerkwi św. Jana Teologa....
Odwiedzin: 8746
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Synagoga z 2 ćw. XVII wieku
Synagoga z 2 ćw. XVII wieku (ORLA)
Info:          Zabytkowa , barokowa synagoga z XVII wieku, nr rej.: 30 (36) z 24.02.1953r....
Odwiedzin: 10562
Zdjęć:14
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Zabytkowa cerkiew cmentarna p.w. ss. Braci Cyryla i Metodego
Zabytkowa cerkiew cmentarna p.w. ss. Braci Cyryla i Metodego (Orla)
Info:         Zabytkowa cerkiew cmentarna p.w. ss. Braci Cyryla i Metodego, 2 poł. XIX, nr rej.: A-78 z 19.10.1977r....
Odwiedzin: 10040
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Zabytkowa cerkiew prawosławna p.w. św. Michała
Zabytkowa cerkiew prawosławna p.w. św. Michała (Orla)
Info: Orla Zabytkowa cerkiew prawosławna p.w. św. Michała, drewniana, wzniesiona w 1797r., przebudowana w 1879, nr rej.: 239 z 26.10.1966r. - dzwonnica-wieża, drewniana z XIXwieku, nr rej.: 408 z 19.10....
Odwiedzin: 11340
Zdjęć:12
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Brak zdjęć
Zabytkowy dwór drewniany (Szczyty-Nowodwory)
Info:Szczyty-Nowodwory Zabytkowy dwór, drewniany, wzniesiony na przełomie XVIII/XIX wieku, nr rej.: 394 z 30.03.1977  ...
Odwiedzin: 9955
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Pałac Ossolińskich
Pałac Ossolińskich (RUDKA)
Info:Rudka Zabytkowy zespół pałacowy Ossolińskich z XVIII wieku - pałac, nr rej.: 50 (56) z 10.04.1956 - oficyna, nr rej.: 89 (95) z 22.02.1957 - budynek gospodarczy, nr rej.: 90 (96) z 28.02....
Odwiedzin: 12559
Zdjęć:22
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Zabytkowy kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy
Zabytkowy kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy (Rudka)
Info: Rudka W układzie układ przestrzennym dawnego miasta z XVII-XVIII, wpisanym do rejestru zabytków pod nr : 479 z 12.1979r. znajduje się - kościół parafialny p.w. Świetej Trójcy...
Odwiedzin: 10828
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1617 r
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1617 r (Strabla)
Info:  Historia miejscowości Strabla, a wraz z nią kościoła, sięga początków XVI wieku i czasów kiedy ziemie te były własnością nadwornego lekarza królowej Bony, zwanego w Polsce...
Odwiedzin: 16145
Zdjęć:49
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła z 1905r.
Kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła z 1905r. (Wyszki)
Info: Wyszki, Kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła Pierwotna nazwa miejscowości to Piórkowo, lub Piórkow. Obecna nazwa pojawia się w wieku XVI. Pierwszy drewniany kościół ...
Odwiedzin: 9468
Zdjęć:5
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa z 1931r.
Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa z 1931r. (Topczewo)
Info: Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ufundowali w 1433 roku Jan i Piotr Zalewscy, dziedzice Zalesia oraz Tomasz, Stanisław, Piotr, Mikołaj Topczewscy i Mar...
Odwiedzin: 9448
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Zespół dworski Starzeńskich z XVII w.
Zespół dworski Starzeńskich z XVII w. (Strabla)
Info: Zespól pałacowo- parkowy. Od pocz. XVI w. dobra strabelskie należały do króla Zygmunta I Starego, który podarował je nadwornemu lekarzowi Antonio Croyna de Bousena. Nowy właści...
Odwiedzin: 19268
Zdjęć:21
Filmów: 0
Linków: 3
Statystyka
Zespół dworski z pocz. XX w.
Zespół dworski z pocz. XX w. (Kamienny Dwór)
Info: Kamienny Dwór, gmina Wyszki Zabytkowy zespół dworski, w skład którego wchodzą: - dwór (stary), 1 poł. XIX, nr rej.: 240 z 26.10.1966r. - dwór (nowy), 1933, nr...
Odwiedzin: 15978
Zdjęć:4
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
 
Poprzednia  1 | 2 | 3 ... z 3