Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Renesansowy pałac z XVI wieku. (Żabików)

Renesansowy pałac z XVI wieku.Miejscowość wchodziła w skład XVI-wiecznych dóbr Bartłomieja Kazanowskiego, sędziego ziemskiego łukowskiego, a następnie jego syna Jana – znanego działacza ariańskiego, który według źródeł wzniósł tutaj zbór. Kazanowscy na przełomie XVI i XVII wieku wznieśli tu parterowy dwór obronny, bodaj najstarszy tego typu obiekt na Podlasiu. Obiekt flankowały od frontu pięcioboczne baszty obronne typu puntone. Na zachód od dworu, przy drodze w kierunku Radzynia, wznosi się jeszcze jeden element dawnego zespołu - kapliczka poświęcona niegdyś kultowi św. Jana.

Pierwotny dwór stanowił przykład wczesnego baroku, co tłumaczyć można ścisłymi kontaktami właścicieli z dworem królewskim. W XVIII wieku otaczający go park został przekomponowany w stylu barokowym, wprowadzono m.in. partery ogrodowe. Od początku XIX stulecia do II wojny światowej właścicielami majątku była rodzina Ośniałowskich. Wtedy to nadbudowano piętro nadając mu charakter pałacyku. Wytyczona została również nowa droga do Radzynia (obok kapliczki) obsadzona wierzbami, niedostępna dla ludności, służąca jedynie dworowi.

W latach 80. XIX wieku w pałacyku założono Wyższą Szkołę Rolniczą. Na początku kolejnego stulecia przeobrażono park tak, iż nabrał on cech parku krajobrazowego. Regularne nasadzenia drzew i krzewów zastąpiono swobodnymi. Około 1903 r. w części północnej założenia postawiono figurę Matki Bożej otoczoną parterami kwiatowymi. U progu II wojny światowej tworzyły go takie budowle jak: pałac, rządcówka, oficyna, kuchnia pałacowa, wozownia ze stajnią cugową, spichlerz, lodownia, trzy czworaki, stodoła oraz budynki inwentarskie. Po 1944 r. rozebrane zostały budynki gospodarcze, nie ocalał również dawny wystrój wnętrz pałacu. Na terenie parku zachowały się stare okazy drzew oraz staw. Obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa.

Informacja ze strony Radzyńska Kraina Serdeczności


Zabytkowy zespół dworski, wzniesiony w XVII stuleciu , nr rej.: A/658 z 21.07.1956 i z 12.12.1972:

- dwór

- park

Obecnie Szkoła Podstawowa w Żabikowie.

Zdjęcia

Renesansowy pałac z XVI wieku.
Renesansowy pałac z XVI wieku.©fot. Wichura


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie w Polsce - dwory.cal.pl
http://www.dwory.cal.pl/podstrony/zabikow.php?wojew=lubelskie