Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego (Żerczyce)

Cerkiew p.w. św. Dymitra SołuńskiegoNazwa wsi Żerczyce, pochodzi prawdopodobnie od starego słowiańskiego słowa "żrec", oznaczające miejsce kultu. Pierwsza wzmiankowana miejscowość o nazwie Żerdczyce, była najprawdopodobniej przyczółkiem drużyny rycerskiej mającej za zadanie obronę Mielnika.

W historii miejscowości odnotowana jest również bitwa Wojsk Księcia Kijowskiego z Jaćwingami. Z tego to okresu pochodzi zachowany kurhan, który wg. przekazów jest grobem spopielonych szczątków rycerzy jaćwieskich, poległych w czasie tej bitwy.

Badacze dziejów regionu datują powstanie pierwszej cerkwi w dzisiejszych Zerczycach na 1001 r, w okresie panowania księcia ruskiego Włodzimierza. Z tego również czasu pochodzą miasta Mielnik i Drohiczyn. Pierwszym udokumentowanym obiektem była świątynia z wieku XVII, który najprawdopodobniej została zastąpiona przez obecnie istniejącą, a materiał z jej rozbiórki posłużył do budowy cerkwi cmentarnej.

Cerkiew p.w. sw.Dymitra z Salonik ( Sołuńskiego) pochodzi z lat 1869-71. Powstała wg. projektu Leonarda Krzyżanowskiego. Zniszczona w czasie II wojny światowej, została starannie odbudowana. Jest to obiekt murowany, z korpusem głównym na planie kwadratu ( orientowany). Przedsionek od strony zachodniej poprzedza kwadratowa kruchta, nad która nadbudowano ośmioboczna wieżę, nakrytą dachem i cebulasta kopułą. Ikonostas eklektyczny.

Zdjęcia

Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego
Cerkiew p.w. św. Dymitra Sołuńskiego©fot. Wichura

Filmy

Filmy