Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne (SIEDLCE)

Ratusz 'Jacek'Ratusz 'Jacek' - Muzeum RegionalneRatusz wzniesiono w latach 1763-1773 z inicjatywy ówczesnych właścicieli miasta - książęcej rodziny Czartoryskich herbu „Pogoń". Reprezentuje typ ratusza handlowego charakterystycznego dla miast prywatnych. Jest jednym z piękniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce a dodatkowo wyróżnia się figurą Atlasa zdobiącą obeliskowy hełm wieży ratuszowej. Budowla stanowi centrum dużego reprezentacyjnego placu miejskiego i jest ważną częścią przemyślanego układu urbanistycznego zrealizowanego w całości w drugiej połowie XVIII wieku. Niestety nie udało się jednoznacznie wskazać projektodawcy tego układu urbanistycznego i architekta ratusza. Wśród hipotetycznych twórców tej budowli wymienia się Jana Zygmunta Deybla (zm. w 1752 r.) i Karola Bogumiła Schütza (1741-1818).

Z całą pewnością, okazały murowany gmach jaki dotrwał do naszych czasów, nie był pierwszym ratuszem miejskim w Siedlcach. Wszystkie wcześniejsze były drewniane i najczęściej padały pastwą ognią. Dopiero Czartoryscy, którzy przejęli dobra siedleckie po Olędzkich w II połowie XVII wieku zaczęli porządkować zabudowę głównego placu miejskiego, na którym handlowano.

W czasach, gdy właścicielką miasta była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska (1730-1798) rozbudowana została część handlowa budowli, a na dominującej nad nią wieży założono zegar i jeden z pierwszych w Polsce piorunochronów. Siedlecki Atlas z ratuszowej wieży ma własne imię - „Jacek", które przenoszone jest na cały budynek nazywany przez miejscowych mieszkańców „Ratuszem pod Jackiem".

Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum Ziemi Podlaskiej. Miało charakter wielodziałowy. Gromadzono obiekty z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory uległy zniszczeniu podczas pożaru ratusza w lipcu 1944 r.

Po II wojnie światowej, w 1967 roku, reaktywowano muzeum z siedzibą w ratuszu. Funkcjonowało ono pod nazwami: Muzeum Ziemi Podlaskiej do 1975 roku, Muzeum Okręgowe w latach 1975-1999, obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Muzeum zostało powołane jako instytucja oświatowa i naukowo-badawcza. W celu spełnienia tych zadań gromadzone są i udostępniane dobra kultury z zakresu sztuki, etnografii, archeologii i historii. Prowadzone są różnorodne badania naukowe i działalność oświatowa związana z zakresem wymienionych wyżej dyscyplin. Obszar działań obejmuje dawne województwo siedleckie oraz tereny nadbużańskie (pow. łosicki i sokołowski). Stale rozszerzane są i wzbogacane oferty programowe. Odbywają się w muzeum lekcje muzealne dla szkół, koncerty, konferencje i sesje naukowe, wykłady, prelekcje, spotkania z historykami oraz osobami związanymi z miastem i regionem. W działalności wystawienniczej kładziemy główny nacisk na historię Siedlec i regionu.

Informacje pochodzą ze strony Muzeum Regionalnego w Siedlcach, którą POLECAMY zobaczyć.


Stary Ratusz, obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach z 1766, k. XVIII, XIX wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: 234 z 1959r. Zdjecie archiwalne pochodzi ze zbiorów Muzeum

Zdjęcia

Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Grzegorz Kossakowski
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Grzegorz Kossakowski
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Grzegorz Kossakowski
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Grzegorz Kossakowski
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Grzegorz Kossakowski
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Jarek Wojtach
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Jarek Wojtach
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Jarek Wojtach
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©fot. Jarek Wojtach

Zdjęcia archiwalne

do roku 1918
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne
Ratusz 'Jacek' - Muzeum Regionalne©umieścił: Muzeum Regionalne Siedlce


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Muzeum Regionalne w Siedlcach - Strona główna
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/1/strona.glowna.html