Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Arboretum im. Powstańców 1863r (KOPNA GÓRA)

Arboretum im. Powstańców 1863r Arboretum im. Powstańców 1863r. to oryginalny ogród dendrologiczny powstały w 1988r  w samym  sercu Puszczy Knyszyńskiej. Jest to pierwszy taki obiekt w Polsce północno- wschodniej. Rozciąga się na powierzchni ok.24 ha. Czynnikiem, który zdecydowanie wyróżnia arboretum w Kopnej Górze spośród innych tego typu placówek - to klimat.  Jego położenie stwarza możliwość obserwacji wzrostu i rozwoju obcych gatunków drzew i krzewów w surowych warunkach klimatu kontynentalnego. Całość obszaru pokrywa ok. 500 gatunków roślin Są tu kolekcje jałowców, cisów, Arboretum im. Powstańców 1863rsosen, żywotników, cyprysików, klonów, świerków, jodeł, różaneczników. Spośród gatunków liściastych koniecznie trzeba wymienić tulipanowca amerykańskiego, a także kilka gatunków i odmian magnolii. Wiele też tu siedlisk lasów. Są to: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany świeży, las świeży, las wilgotny oraz fragmentarycznie las mieszany wilgotny. Tak duże zróżnicowanie siedlisk na stosunkowo niewielkiej powierzchni pozwala na zaprezentowanie typowych dla Puszczy Knyszyńskiej zbiorowisk roślinnych. Rzeźba terenu arboretum w Kopnej Górze jest mocno zróżnicowana. Część północno-wschodnią stanowi płaskowyż, który opada dość ostro w kierunku południowo-zachodnim. Ale już część północno-zachodnia stanowi łagodne obniżenie sąsiadujące z łąkami. Najwyższe wzniesienie na terenie arboretum ma wysokość ponad 154 m n.p.m.

Arboretum pełni funkcje edukacyjne, ale przede wszystkim jest to doskonałe miejsce na odpoczynek. Spacer wśród różnych dziwnych roślin, pachnących i oryginalnych w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej to niezapomniane przeżycia dla każdego. Dzieci które znuży trasa prowadząca pośród tej wspaniałej flory, mogą ożywić się na placu zabaw, usytuowanym w głębi arboretum w malowniczej scenerii pokrytego liliami wodnymi oczka wodnego. Dorośli natomiast z pewnością chętnie odpoczną na ławeczkach słuchając rechotu żab i śpiewu ptactwa.

Teren, na którym założono arboretum, jest również interesującym miejscem pod względem historycznym. Tu toczyły się walki w czasie powstania listopadowego. Pomnikowe dęby były miejscem straceń powstańców. Obok wznoszą się krzyże upamiętniające te wydarzenia, a także pomnik postawiony jeszcze w 20-leciu międzywojennym poświęcony powstańcom. Samo arboretum nosi imię powstańców styczniowych 1863 roku. Przy bramie wejściowej umieszczono głaz z tablicą pamiątkową z wizerunkiem powstańczej pieczęci z godłami trzech narodów dawnej Rzeczypospolitej walczących z zaborcą: Polaków, Litwinów i Rusinów.


Małe muzeum historii Puszczy KnyszyńskiejChoć Arboretum nosi nazwę Powstańców 1863 r, to ostatnie odkrycia każą zweryfikować historię i oddać szczególny hołd powstańcom z poprzedniego Powstania Listopadowego z 1830 roku. To właśnie tutaj na przełomie czerwca i lipca 1831r rozegrały się dramatyczne wydarzenia podczas których zginęło 56 powstańców. Po trzyletnich poszukiwaniach odnaleziono ciała 46 bojowników o niepodległą Polskę. Wskazówką był zapis proboszcza pobliskiej parafii, który opisał to zdarzenie i przybliżone miejsce gdzie zostali oni złożeni przez wojsko carskie. Znalezione je obok wspomnianego wcześniej pomnika z okresu międzywojennego oddającemu hołd innym powstańcom- styczniowym z 1863r.


Czas otwarcia: arboretum można bezpłatnie zwiedzać od 1 kwietnia do 30 września, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 a soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00 a po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym również w innych terminach poza sezonem.

Zdjęcia

Arboretum im. Powstańców 1863r
Symboliczne powstańcze krzyże w miejscu straceń.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Można tutaj spotkać ciekawe okazy nie tylko flory ale i fauny.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Konary pomnikowych dębów.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Szyszki cisu.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Lilie wodne.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Plac zabaw.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Tabliczka informująca o miejscu posadzenia papieskiego dębu.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Odpoczynek na liściu.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Dąb Jana Pawła II.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Piękne dęby rosnące na skraju parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Wejście do Arboretum.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Tablica przed wejściem do Arboretum.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum wiosną.©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Rhododendron-różanecznik©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Rhododendron-różanecznik©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Jan Bogdan Boczko
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski
Arboretum im. Powstańców 1863r
Arboretum im. Powstańców 1863r©fot. Grzegorz Kossakowski