Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cerkiew św. Jana Teologa (SUPRAŚL)

Cerkiew św. Jana Teologa Cerkiew pw. św. Jana Teologa, usytuowana jest od północy przy zachodnim skrzydle klasztornym. Została zbudowana w la­tach 1889- 1891 czyli w czasie zaborów. Mnichom prawosławnym służyła do 1915 roku. W okresie międzywojennym stała zamknięta, gdyż w Supraślu nie było parafii. Podczas II wojny światowej została zdewastowana przez sowieckich żołnierzy. Dopiero w 1956 roku, po remoncie, jest wykorzystywana ponownie przez społeczność prawosławną. Jest murowana, nieotynkowana, wzniesiona na planie prostokąta, z częścią ikonostasową zamkniętą trój­bocznie.


Cerkiew p.w. św. Jana Ewangelisty wpisana jest do rejestru zabytków pod nr:  1889-91, nr rej.: 25 (31) z 16.02.1953

Zdjęcia

Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa©fot. Jarek Wojtach
Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa z 1888roku. Nazywana też potocznie "zimową" z racji ogrzewania jej w zimowym sezonie.©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Jana Teologa
Wnętrze cerkwi św. Jana Teologa©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Jana Teologa
Fragment prezbiterium.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Jana Teologa
Korony do obrzędu ślubnego.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Jana Teologa
Od prawej: cerkiewka św. Jana, budynek klasztorny oraz dzwonnica.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa©fot. Jan Bogdan Boczko