Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kościół p.w. św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów (ZBUCZYN)

Pierwszy kościół w Zbuczynie, miejscowości położonej w powiecie siedleckim, wzniesiono w 1418 r. dzięki staraniom króla Władysława Jagiełły. Świątynię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika konsekrował bp krakowski Albert, a jej pierwszym proboszczem został ks. Maciej Rosław. Kolejni włodarze parafii byli znakomitymi gospodarzami, dzięki czemu parafia przeżywała rozkwit aż do XVII w. Kiedy jednak nadeszły burzliwe w historii Polski lata rewolucji i rozbiorów, niekorzystnie odbiły się one także na dalszych losach zbuczyńskiej parafii. Ożywienie działalności gospodarczej i duszpasterskiej nastąpiło dopiero po roku 1918. Obecny kościół parafialny, wybudowany został w latach 1880-1899 wg projektu Karola Rapczyńskiego, a w 1906 r. bp Franciszek Jaczewski konsekrował wybudowany w stylu pseudobarokowym kościół. 

W wyposażeniu nowego kościoła znalazł się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ze św. Stanisławem biskupem i św. Wawrzyńcem - umieszczonych na złotym tle, namalowany na desce. Krążyła po Zbuczynie opowieść, że obraz ten znajdował się w namiocie Władysława Jagiełły podczas bitwy pod Grunwaldem i stał się darem króla dla nowopowstałej parafii. Obraz ten jednakże pochodzi dopiero z XVII wieku. Wśród malowideł umieszczonych w kościele kilka jest autorstwa Józefa Buchbindera m.in. opaz Boga Ojca znajdujący się do dziś w głównym ołtarzu. W latach trzydziestych XX wieku ołtarze zostały uzupełnione rzeźbami autorstwa Wincentego Bogaczyka.


Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: 362/83 z 31.12.1983Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Podlaskie Echo Katolickie - Zbuczyn kościół p.w. św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów
http://www.echo.siedlce.net/index.php?p=21&arch_iid=2788