Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r. (Jabłonka Kościelna)

Zabytkowy kościół p.w. św. Michała Archanioła

Oficjalnie parafia Jabłonka istnieje od 30 października 1493r, kiedy to Biskup łucki Jan II Andruszewicz podpisał stosowne dokumenty. Cała miejscowość znajdowała się na granicy Podlasia i Mazowsza, która to przebiegała wzdłuż rzeczki Jabłonka. Dwuwyrazowa nazwa miejscowości Jabłonka Kościelna pochodzi dopiero z połowy XIX wieku.

Pierwszy kościół o konstrukcji drewnianej powstał w 1493 r i najprawdopodobniej przetrwał do 1766 r, kiedy to wybudowano kolejny obiekt, również o tej samej konstrukcji. Obecna świątynia stoi na miejscu ostatniego kościoła drewnianego. Wzniesiono ją w latach 1898-1903 dzięki staraniom ks. Franciszka Kachnowskiego. Powstała wtedy budowla trójnawowa, z czworoboczną wieżą na froncie, zwieńczoną strzelistym dachem. W dniu 19 sierpnia 1944r wojska niemieckie, wysadziły wieżę kościelną, niszcząc jednocześnie sklepienie. Już w roku 1949 ks. Józef Kulesza odrestaurował kościół, pozostawiając całkowite odbudowanie wieży swoim następcom. Niestety nigdy to nie nastąpiło.

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z początku i połowy XX wieku, a jednym z najstarszych elementów jest obraz św. Michała Archanioła, znajdujący się w bocznej nawie, który w poprzedniej świątyni. znajdował się w ołtarzu głównym. Ciekawym elementem jest płyta nagrobna z 1600 r, Walentego Mościckiego z Tybor- Kamianki, wmurowana w ścianę kruchty oraz dekoracja malarska ścian pochodząca z okresu odbudowy.


Zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A-391 z 10.08.1989r. W skład zespołu wchodzą:

- kościół p.w. sw. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1898-1905

- kaplica grobowa ks. Machnowskiego, 1905

- ogrodzenie z brama, pocz. XX

- spichrz plebański, pocz. XX

Zdjęcia

Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.
Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1903r.©fot. Przemysław Borys


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Diecezja Łomżyńska: JABŁONKA KOŚCIELNA
http://kuria.lomza.pl/index.php?wiad=272