Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Pałac Wołłowiczów z 1610r. (PAWŁOWICZE)

Pałac Wołłowiczów z 1610r.Pałac w Pawłowiczach został zbudowany ok. 1610 roku dla Pawła Wołłowicza, podskarbiego litewskiego. W 4. ćw. XVIII w. ówcześni właściciele, Downarowiczowie, przebudowali pałac w stylu klasycystycznym, dobudowując dwie oficyny, po obu stronach pałacu, które były połączone z głównym budynkiem arkadami. Założyli również park pałacowy. Na przełomie XIX i XX wieku w pobliżu pałacu zbudowano nowe murowane stajnie. W 1944 roku pałac wraz z oficynami uległ poważnym zniszczeniu i do 1958 była prowadzona jego rozbiórka. Być może do dzisiaj nic nie zachowałoby się z pałacu gdyby nie interwencja prof. Pawła Kułakowskiego (syna ostatnich właścicieli). Rozbiórka została wstrzymana i 1958 do 1978 roku odbudowano i wyremontowano widoczne dzisiaj pozostałości pałacu. W 1980 roku, we Pałac Wołłowiczów z 1610r.frontową elewację pałacu, wmurowano, przechowywaną do tej pory w kościele w Zalesiu, tablicę fundacyjną. Obok Bogorii, rodowego herbu Wołłowiczów znajduje się łacińska inskrypcja o treści „Paweł Wołowicz sobie i swoim jakimkolwiek również wdzięcznym spadkobiercom zbudował w Roku Pańskim 1610. Czego pragniesz dla siebie, czyń drugiemu"

Pałac jest jedynym w okolicach Białegostoku zachowanym przykładem rezydencji powstałej w czasach renesansu, z którego to okresu do dzisiaj pozostały obramienia okien na piętrze.

Do niedawna w pałacu mieściła się szkoła podstawowa a w oficynie mieszkania dla nauczycieli. Obecnie pałac, będąc pod opieką gminy Kuźnica wymaga ponownego remontu o co zabiegają potomkowie ostatnich właścicieli, którzy prawdę mówiąc powinni odzyskać swój majątek, co być może stanie się kiedyś faktem. To z pewnością przyspieszyłoby odnowienie tego cennego zabytku.

Pałac Wołłowiczów z 1610r.Po pałacowym parku zostało niewiele. Dwustuletni pomnikowy dąb jest jedynym wyrazistym śladem jego istnienia. Do pałacu prowadziła niegdyś aleja, którą obecnie ledwo widoczną,  wyznaczają  wiekowe lipy, klony i dęby.    Zabytkowy pałac, wzniesiony w latach 1610, XVIII, przebudowany w 1959-78, nr rej.: A-245 z 18.10.1956r.

 

Zdjęcia

Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Tędy prowadzi aleja parkowa wprost na wejście główne pałacu.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Ostatni przedwojenny właściciel (podpułk. Kułakowski) upamiętnił 300 lecie istnienie pałacu tablicą nad oknem piętra. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Oryginalna tablica fundacyjna Pawła Wołłowicza z 1610r wmurowana w 1980 roku w ścianę frontową pałacu. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Pałac Wołłowiczów z 1610r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Fragmenty kamiennej podmurówki to pozostałości po drugiej oficynie, która nie została odbudowana.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Pałac od tylnej strony.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Dwustuletni, dąb tak samo jak pałac jest już zabytkiem.©fot. Grzegorz Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii