Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cerkiew par. p.w. św. Jana Chrzciciela z 1891 r. (Pasynki)

Cerkiew parafialna p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, konsekrowana w 1892 r. Konstrukcja zrębowa, szalowana, na planie krzyża, z węższym ałtarem (prezbiterium) zamkniętym trójbocznie i dwoma prostokątnymi panomarkami (zakrystiami), w części zachodniej pritwor (kruchta) z dzwonnicą, wejścia poprzedzone gankami. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XVI w. Do XVIII w. należała do dóbr królewskich, potem przeszła w ręce prywatne. Parafia powstała w 1576 r. W 1923 r. władze państwowe zlikwidowały parafie, która restytuowano dopiero w 1940 r.

Informacje ze strony www.bialorus.pl


Zabytkowa cerkiew prawosławna, parafialna p.w. ś w. Jana Chrzciciela. Cerkiew o konstrukcji drewnianej, wzniesiona w 1891r. nr rej.: A-36 z 12.01.1993r.