Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cerkiew św. Michała Archanioła (Bielsk Podlaski)

Cerkiew św. Michała ArchaniołaCerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła, prawosławna (ul. Mickiewicza 36b). Prawdopodobnie istniała już w XV w., od 1645 była unicka. Obecną cerkiew zbudowano w 1789, prze­budowano w latach 1913-1915, w 1989 dodano nową część oł­tarzową. Jest późnobarokowa, orientowana, drewniana, jedno-nawowa. Ma ośmioboczny korpus główny, czworoboczną wie­żę od zachodu mieszczącą kruchtę i trójbocznie zamknięte miej­sce ikonostasowe z kaplicami po bokach. Korpus i kaplice są na­kryte dachami namiotowymi zwieńczonymi wieżyczkami z cebulastymi hełmami, wieża zaś dachem ostrosłupowym. Wypo­sażenie wnętrza pochodzi głównie z XIX w., a ikony: Przeobra­żenie i Hołd pasterzy z XVII w.


Cerkiew wpisana jest do rejestru zabytków pod nr: A-39 z 19.11.1976

Zdjęcia

Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Patron świątyni na frontonie cerkwi.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
W centrum miasta, przy ruchliwej ulicy.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Chrzest Pański. Malowidło z zadaszenia przycerkiewnej studzienki.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Studzienka.©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Jan Bogdan Boczko
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła©fot. Jan Bogdan Boczko

Zdjęcia archiwalne

1919 do 1939
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła w 1930 r. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła w 1930 r. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii