Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cmentarz żydowski z XVIII w (Kuźnica)

Rozplanowany na planie nieregularnego wieloboku, ogrodzony metalowym ogrodzeniem z powtarzającym się na przęsłach motywem menory. Zachowane fragmenty kilku nagrobków. Położony we wsch. części miejscowości, po północnej stronie ulicy Podlipskiej, na wzgórzu łagodnie opadającym ku północy. Część cmentarza zdewastowana przez wyrobisko piasku, część  działki zajęta przez drogę. Wg opinii z 1996 roku dr inż. Elżbiety Baniukiewicz: "Cmentarz, kryjący pod darnią nie tylko szczątki zmarłych, ale również fragmenty nagrobków, stanowi zarówno sakrum jak również materialny zapis historii".

Informacje pochodzą ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska- Izrael.


Cmentarz żydowski, XVIII wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: 846 z 28.09.1998