Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej. (SEJNY)

Zabytkowy zespół klasztorny dominikanów

Historia tego obiektu sięga czasów odległych. Miejsce to miało szczególne znaczenie w przeszłości dla losów Polski i Litwy. 22 grudnia Zygmunt I nadał pół mili kwadratowej ziemi nad rzeką Sejną dla kniazia Iwana Michałowicza Wiśniowieckiego. Jerzy Grodzieński - leśniczy przełomski w 1593 roku wszedł w posiadanie tych dóbr, a następnie 16 maja 1602 roku aktem fundacyjnym przekazał dobra sejneńskie Dominikanom z Wilna. W 1610 roku Dominikanie przystąpili do budowy kościoła Nawiedzenia NMP, który ukończono w 1619 roku w stylu późnego renesansu o założeniach obronnych. W czasie potopu szwedzkiego klasztor wraz z miasteczkiem został doszczętnie spalony przez Szwedów. Prace nad ukończeniem trwały do schyłku XVII wieku. Po rozbiorze Polski Sejny zostały zajęte przez wojska pruskie. Dominikanom skonfiskowano wszystkie dobra, zakonników zaś przeniesiono do Różanegostoku. W I połowie XIX wieku klasztor był wykorzystywany na cele oświatowe. Tu kształcił się Szymon Konarski - wielki patriota, stracony 27 lutego 1839 roku w Wilnie. W latach 1823 - 1919 mieściło się tutaj Seminarium Duchowe, które kształciło młodych kleryków dla diecezji sejneńskiej. W okresie międzywojennym w obiekcie tym miało swoją siedzibę Wyższe Klasyczne Gimnazjum Biskupie im. św. Kazimierza. Po II wojnie światowej w obiekcie poklasztornym mieściła się szkoła zawodowa, dom kultury, biblioteka miejska. W roku uroczystości koronacji Matki Boskiej Sejneńskiej celebrował prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński oraz Metropolita Krakowski - kardynał Karol Wojtyła - przyszły papież. W 1989 roku, po zmianach ustrojowych, klasztor przeszedł na własność kościoła. W chwili obecnej trwają w klasztorze prace remontowe, mające na celu przywrócenie obiektowi jego pierwotnego wyglądu.

źródło informacji

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach Powiat Sejneński, Gmina Sejny
16-500 Sejny, Plac św. Agaty6Email: muzeum@sejny.home.pl


Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej

Od 1610 kościół klasztorny w Sejnach był miejscem pielgrzymkowym i odpustowym. Szczególną czcią otaczano tutaj Maryję.Na początku XVII w. do klasztoru sprowadzono słynącą łaskami drewnianą figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą początkowo opiekowali się dominikanie, a od XIX w. księża diecezjalni. Kult maryjny w Sejnach rozwijał się najsilniej w XVIII w. Osłabł w okresie międzywojennym w związku z marginalizacją znaczenia kościoła podominikańskiego oraz jego peryferyjnym i przygranicznym położeniem.

Odrodzenie sanktuarium w Sejnach nastąpiło w latach 70. XX wieku. Wpływ na to miały podniesienie kościoła parafialnego do rangi bazyliki mniejszej w 1973 oraz koronacja figury Matki Boskiej Sejneńskiej w 1975.


Zabytkowy zespół klasztorny dominikanów, nr rej.: 1 z 9.02.1979:

- kościół, ob. par. p.w. Nawiedzenia NMP, zbudowany w latach 1610-19, 1760, nr rej.: 40 z 19.03.1956

- klasztor, wzniesiony w latach 1619-1706, pocz. XIX, XX, nr rej.: 41 z 19.03.1956

- ogrodzenie z bramami, XVIII

Zdjęcia

Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Jan Bogdan Boczko
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. chomik
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Wieże kościoła pw. Nawiedzenia NMP.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Podominikański zespół klasztorny w całej okazałości.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Powstałe w pomieszczeniach klasztoru Muzeum Diecezji Sejneńskiej choć nie posiada dużej ilości zbiorów, potrafi zainteresować tym co udało się uratować.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Stała ekspozycja "Pradzieje Ziemi Sejneńskej" - prezentuje przedmioty znalezione podczas prac porządkowych na dziedzińcu klasztornym i nie tylko.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Muzeum Diecezjalne w murach remontowanego klasztoru podominikańskiego.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
W remontowanych wnętrzach klasztoru, gdzie przez długie lata mieściły się sale lekcyjne, prezentowana jest wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury w Sejnach.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Obecne sejneńskie organy wybudował w 1907 roku Jonas Garalevicius, litewski organmistrz z Kowna. Poddane gruntownej renowacji w 2011 roku odzyskały dawny blask.©fot. Grzegorz Kossakowski

Zdjęcia archiwalne

1919 do 1939
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©umieścił: Dariusz Stankiewicz
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie pochodzi z przewodnika turystycznego "Grodno i okolice - Jeziora Augustowskie, Suwalszczyzna", wydanego w Grodnie 1934 r.©umieścił: jarek2
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie pochodzi z przewodnika turystycznego "Grodno i okolice - Jeziora Augustowskie, Suwalszczyzna", wydanego w Grodnie 1934 r.©umieścił: jarek2
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.©umieścił: jarek2
po roku 1945
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Zdjęcie wykonane w 1982 r.©umieścił: Jarek Wojtach

Filmy

Filmy


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Historia-klasztoru - Muzeum Ziemii Sejneńskiej Sejny
http://www.muzeum.sejny.pl/s/historia-klasztoru