Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski (Radziwiłłówka)

Rezerwat utworzony został w 1990 roku. Zajmuje powierzchnię 24,16 ha. Jest to rezerwat leśny, którego celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu lasu grądowego charakterystycznego dla Wysoczyzny Drohickiej z dominującym gatunkiem dębu szypułkowego w wieku 150-180 lat.

Bardzo cenny pod względem przyrodniczym fragment grądu, reprezentujący starodrzewia dawnej Puszczy Mielnickiej. W drzewostanie dominują okazałe dęby z domieszką lip, sosen i innych, z dolnym piętrem grabowym. W typowym grądowym runie występują gatunki rzadkie i chronione. Rezerwat jest również ostoją wielu gatunków zwierząt i ptaków.

Źródło informacji www.mielnik.com.pl


Filmy

Filmy


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii