Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Wczesnośredniowieczne grodzisko (VI ,VIIw) (Klimy)

Na zachód od miejscowości Klimy znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska. Grodzisko, zwane Okopami Szwedzkimi, leży na niewielkim żwirowatym wzniesieniu nad łąkami doliny Liwca. Przedstawiało typ grodu pierścieniowatego o podwójnej linii wałów otoczonych fosą. Obecnie wały, wskutek zniszczeń spowodowanych uprawą rolniczą, są mało widoczne, a ich największa wysokość wynosi 0,5 m. Kształt ogólny grodziska jest jednak ciągle czytelny, zachowane są oba pierścienie wałów i fosa zewnętrzna.

Grodzisko związane jest z pierwszą fazą osadnictwa na wschodnim Mazowszu w VI i VII w., kiedy to grodziska takie powstawały stosunkowo blisko siebie. Materiały pochodzące z badań archeologicznych wskazują, że w okolicach Łosic osiedlali się przybysze ze Wschodu, być może plemię Dulębów z nad górnego Bugu i Prypeci. W Klimach powstał cały zespół osadniczy, w skład którego wchodziła też otwarta osada leżąca około 200 m od grodziska, na niewielkim wzniesieniu wśród podmokłych łąk.

Grodzisko w Klimach kilkakrotnie było badane przez archeologów, zarówno przed II wojną światową, jak i w latach sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych XX w. Odnaleziono tu m.in. fragmenty ręcznie lepionej ceramiki, żelazną ostrogę oraz fragmenty glinianej dyszy dymarkowej.

Informacje zaczerpnięte ze strony Podlaskie Echo Katolickie