Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r. (GONIĄDZ)

Zabytkowy kościół par. p.w. sw. AgnieszkiUdokumentowane dzieje parafii sięgają pierwszej połowy XV w. Przed 1430 r. wielki książę litewski Witold ufundował kościół drewniany pw. Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Agnieszki. W 1520 r. wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł ufundował w Goniądzu prepozyturę szpitalną i zbudował drewniany kościół szpitalny pw. Ducha Świętego. Kościół ten pod koniec XVIII w. popadł w ruinę i na pocz. XIX w. zbudowano z niego kaplicę cmentarną.
W 1521 r. Mikołaj Radziwiłł ustanowił przy kościele parafialnym Kolegium Mansjonarzy (w podziękowaniu za zwycięstwo pod Orszą i Kropiwną). Kolegium i kościół misjonarski przestały istnieć w końcu XVII w. Kościoły goniądzkie były poważnie zniszczone w latach 1655-60 podczas potopu szwedzkiego. Odbudowano je w 1676 r.
W 1779 r. spłonął kościół parafialny. Na jego miejscu w latach 1779-1780 został wzniesiony nowy drewniany przez biskupa sufragana przemyskiego i tytularnego proboszcza goniądzkiego ks. Antoniego Wacława Betańskiego, z pomocą Izabelii z Poniatowskich Branickiej. Budowlę zaprojektował nadworny architekt Branickich Jan Sękowski. Świątynia spłonęła 26 IX 1921 r.
W 1907 r. ks. Jan Wojdyłowski, proboszcz goniądzki wybudował na cmentarzu grzebalnym murowaną kaplicę neogotycką. Jeszcze przed I wojną światową proboszcz zabiegał o wystawienie nowego kościoła parafialnego. W 1914 r. został nawet zatwierdzony projekt neogotyckiej świątyni dla Goniądza, sporządzony przez sławnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.
Obecnie istniejący kościół w stylu neobaroku polskiego wybudował ks. Adam Abramowicz w latach 1922-24. Projekt świątyni wykonał znany architekt prof. Oskar Sosnowski.
Konsekracji okazałej świątyni dokonał w dniu 14 IX 1924 r. bp wileński Jerzy Matulewicz. W lecie 1944 r. cofający się Niemcy zburzyli wieże kościoła. W wyniku eksplozji cała budowla została poważnie uszkodzona. Po rozebraniu popękanych sklepień i ścian zewnętrznych kościół odbudowano. Zasadnicze roboty wykonano w latach 1949-1955, a organizował je proboszcz ks. Antoni Warpechowski.

Informacje pochodzą ze strony Archidiecezji Białostockiej


Zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Agnieszki, znajduje się przy ul. Mickiewicza. Kościół wzniesiono w latach 1924-31, a do rejestru zabytków wpisano pod nr.: 94 z 23.04.1981r.

Zdjęcia

Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.
Kościół par. p.w. św. Agnieszki z 1924r.©fot. Grzegorz Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii