Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Cerkiew św. Marii Magdaleny (GRAJEWO)

Cerkiew św. Marii MagdalenyCerkiew św. Marii Magdaleny została wzniesiona z myślą o stacjonujących w Grajewie żołnierzach carskich straży granicznej oraz ich rodzin. Budowa obiektu rozpoczęła się w listopadzie 1876 roku, poświęcenie cerkwi miało miejsce w dwa lata później. Koszt prac budowlanych wyniósł 41 tys. rubli, z czego połowę pokryli ofiarodawcy, połowę zaś państwo. Około roku 1890 członek komory celnej w Grajewie Aleksander Paul opłacił ogrodzenie cerkwi płotem oraz wykonanie nowej bramy wejściowej. W trzy lata później cerkiew była remontowana. W 1915 roku jej ostatni proboszcz wyjechał z Grajewa, od tej pory obiekt nie miał formalnie gospodarza.

Po 1918 roku, kiedy większość prawosławnych opuściła Grajewo, świątynia została zaadaptowana na katolicką Kapliczkę Serca Pana Jezusa należącą do grajewskiego gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, co jednak nie zapobiegło jej stopniowemu niszczeniu. W 1933 roku, w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych, została ostatecznie rozebrana. W Grajewie od 1892 roku znajdował się również niewielki cmentarz prawosławny, zaniedbany i niemal nieużytkowany po 1918 roku.

Autorem projektu murowanej cerkwi był architekt Trusow; analogiczny projekt został wykorzystany przy budowie świątyni w Aleksandrowie Kujawskim, Mławie, Słupcy i Granicy. Obiekt posiadał jedną kopułę wspartą na ośmiobocznym bębnie oraz dzwonnicę położoną nad wejściem do cerkwi. Świątynia była malowniczo położona nad stawem, w miejscu zwanym "ogrodem Kościuszki".

Źródło Wikipedia.


Zdjęcia archiwalne

do roku 1918
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Nieistniejąca cerkiew św. Marii Magdaleny. Zdjęcie pochodzi z repozytorium wolnych zasobów Wikimedia Commons.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Cerkiew św. Marii Magdaleny. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Cerkiew św. Marii Magdaleny. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Panorama Grajewa z widoczną z prawej strony cerkwią św. Marii Magdaleny. Z lewej strony w oddali kościół p.w. Św. Trójcy. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Wnętrze cerkwi św. Marii Magdaleny. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Cerkiew św. Marii Magdaleny. Z kolekcji Aleksandra Sosny.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Pocztówka z ok. 1916r.©umieścił: Jarek Wojtach
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Panorama Grajewa z widoczną z prawej strony cerkwią św. Marii Magdaleny. Z lewej strony w oddali kościół p.w. Św. Trójcy. Pocztówka z ok.1916r.©umieścił: Jarek Wojtach
Cerkiew św. Marii Magdaleny
Pocztówka pochodząca z przed 1917 r.©umieścił: jarek2


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Cerkiew św. Marii Magdaleny
http://www.grajewiak.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=46