Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa (DĄBROWA BIAŁOSTOCKA)

Kościół p.w. św. Stanisława BiskupaDotąd historycy przyjmowali, że parafia w Dąbrowie powstała w 1460 r. i założyli ją prawdopodobnie Radziwiłłowie. Nie mamy jednak żadnych dowodów na jej funkcjonowanie prawie aż do końca XVI w. Mamy natomiast dokument fundacyjny dla kościoła w Małaszówce (dziś Małyszówka), wystawiony przez Piotra Wiesiołowskiego w dniu 2 I 1595 r. Wiesiołowski był wówczas nadwornym podskarbim oraz starostą nowodworskim i perstuńskim. Był on także zarządcą królewskiej Puszczy Nowodworskiej. Jeszcze w 1617 r., w dokumencie dla Chodorówki wspomina on, iż zbudował kościół w Małaszówce. Z tą więc Małyszówką i z 1595 r. można łączyć początki parafii w Dąbrowie. Trudno jednak powiedzieć, dlaczego i kiedy kościół parafialny znalazł się w Dąbrowie. Niewykluczone, że nastąpiła zmiana nazwy miejscowości. Piotr Wiesiołowski dokumentem fundacyjnym nadał sześć włók ziemi, karczmę i młyn ze stawem. Ponieważ dotyczyło to dóbr królewskich, fundację potwierdził król Zygmunt III Waza 12 IV 1595 r. Królowie byli też patronami dąbrowskiego kościoła i oni też powiększali uposażenie parafii, jak np. królowa Cecylia Renata w 1606 r. dodała 21 morg ziemi.

O kościele dąbrowskim mamy informację w wizytacji bpa Mikołaja Słupskiego z 1674 r. Czytamy tam: "...kościół wspaniałej budowy, dobrze utrzymany i ozdobiony przez proboszcza ks. Jana Wojsznarowicza" oraz iż był on konsekrowany i pod tytułem Wniebowzięcia NMP, świętych Aniołów Stróżów i św. Joachima.
Kościół ten spłonął w 1709 r. i z trudem budowano nowy, gdyż ukończono go dopiero w 1728 r. W XIX w. kościół parafialny był już za mały i stary. Rozpoczęto więc starania o budowę nowego kościoła. Po długich staraniach ks. Józef Fordon uzyskał pozwolenie na budowę i 8 V 1897 r. ks. Anzelm Noniewicz, dziekan sokólski, poświęcił kamień węgielny. Budowa kościoła parafialnego trwała pięć lat. Dnia 21 IV 1902 r. ks. Noniewicz poświęcił w trybie przyśpieszonym niedokończony kościół, gdyż mniszki prawosławne chciały go odebrać i zamienić na cerkiew, a stary pozostawić katolikom. Wierni rozebrali go w ciągu nocy po poświęceniu nowego.
Biskup wileński Edward Ropp w czasie wizytacji parafii 4 IX 1905 r. konsekrował nowy kościół.

Informacje pochodzą ze strony internetowej Archidiecezji Białostockiej

Zdjęcia

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa©fot. Grzegorz Kossakowski