Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Muzeum Regionalne (DROHICZYN)

Drohiczyn jako pierwsza stolica powstałego na początku XVI wieku województwa podlaskiego (którego granice obejmują południowe obszary obecnego) ma bardzo bogatą historię. Jego położenie na pograniczu wpływów polskich, mazowieckich, ruskich i li­tewskich sprawiało że zmieniała się przynależność państwowa grodu. Nie zawsze odbywało się to na drodze pokojowej. Szczególnie uciążliwe i zgubne w skutkach były najazdy Jaćwingów i Tatarów. Mimo tych niesprzyjających warunków, Drohiczyn w XV wieku był jednym z największych i najważniejszych grodów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wysoka ranga miejscowości, której książę Aleksander Jagiellończyk w 1498 nadał prawo miejskie magdeburskie spowodowało że tutaj przecinały się ważne szlaki handlowe.

W muzeum regionalnym możemy obejrzeć zachowane pozostałości z najstarszego okresu istnienia grodu. Pochodzące z wykopalisk archeologicznych eksponaty datowane są na  okres wczesnośredniowieczny.  Do najciekawszych obiektów należą : szklane paciorki sprowadzone z Rusi Kijowskiej, enkolpion o kształcie krzyża z brązu, grzebienie wykonane z poroża jeleni i łosiów, gliniana kostka oraz brązowe bransolety, fragmenty naczyń glinianych zdobionych rytymi żłobkami. Muzeum posiada także kolekcję ołowianych plomb z XII, XIII i XIV w. z wyciśniętymi różnorodnymi symbolami, wśród których spotykamy znaki książąt ruskich, między innymi kijowskich i czernihowskich. W gablotach znajdują się także eksponaty z czasów nowożytnych, a wśród nich między innymi gliniane kafle, srebrne kubki, czy moździerz z mosiądzu. W odrebnej sali zgromadzono zbiory etnograficzne: narzędzia rolnicze oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z XIX stulecia i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Możemy oglądać m.in. sochę, sierpy, chomąto, dwojaki, miech kowalski, maselnicę, pojemniki na ziarno, kołowrotki, maglownicę a nawet drewniana pralkę.

W muzeum znajduje się kolekcja rzeźb ludowych. Kilka z nich wykonał znany miejscowy rzeźbiarz i poeta Lucjan Boruta (1929-1990).


MUZEUM JEST CZYNNE w MIESIĄCACH LETNICH:

PIĄTEK         12.30 – 17.30

SOBOTA       12.30 – 17.30

NIEDZIELA   13.30 – 17.30

MUZEUM NIECZYNNE W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ OBEJRZEĆ MUZEUM,PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM MGOK DROHICZYN

Tel/fax  6557069 lub k. 694703966                      BILET WSTĘPU: 2 złLinki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Urząd Miejski w Drohiczynie -Muzeum regionalne
http://drohiczyn.pl/index.php?id=99&lan=pl