Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (dawna cerkiew unicka z XVIIw) (Polubicze Wiejskie Pierwsze)

We wsi znajdowała się kaplica unicka na cmentarzu grzebalnym. Od 1810 r. stanowiła ona filię parafii unickiej w Horodyszczu. Siedzibą parafii rzymskokatolickiej były Wisznice. W 1874 r. kaplicę odebrano unitom i zamieniono na cerkiew prawosławną. Od tego czasu zaczęły się represje i prześladowania opornych unitów odrzucających rusyfikację.
Pierwsza wojna światowa w 1914r. spowodowała opuszczenie Polubicz przez Rosjan, którzy wcześniej wioskę spalili, a następnie zajęcie miejscowości przez Niemców.
Na początku 1918 r. Niemcy wywieźli z cerkwi szaty liturgiczne i sprzęt ruchomy. Wiele z uposażenia świątyni ukryli mieszkańcy Polubicz. W tym też roku zaczęto w dawnej kaplicy (cerkwi) odprawiać nabożeństwa.
Rzymskokatolicką parafię w Polubiczach p.w. Św. Jana Ewangelisty erygował Biskup Podlaski Henryk Przeździecki 30 maja 1919 r. Parafia liczyła przeszło 1300 wiernych. Ze względu na ilość wiernych, jak i fatalny stan dawnej cerkwi zaszła konieczność budowy nowego kościoła. Z powodu ubóstwa mieszkańców (wieś została spalona w 1914 r.), brak bogatych fundatorów, zdecydowano zakupić nieużywaną drewnianą cerkiew pounicką z miejscowości Opole i przenieść ją do Polubicz. 3 października 1921 r. stu ludzi pojechało furmankami do opola, aby rozebrać cerkiew i przewieźć do Polubicz.
Stara cerkiew unicka, nieczynna od kilkudziesięciu lat została zbudowana w 1643 r. z fundacji Ludwika Kopcia. Świątynia wraz z częściowym wyposażeniem została przywieziona do Polubicz. Tu rozebrano starą cerkiew i na jej miejscu zaczęto budować nową. Budowa kościoła trwała do grudnia 1924 r. 21 grudnia 1924 r. kościół zostaje poświęcony. W tym czasie następuje też wyposażenie świątyni w niezbędne sprzęty. Z dawnej świątyni unickiej ocalały kielichy i monstrancja, stary krzyż z pasją z XVII w. Z sąsiedniej parafii przywieziono ambonę i wykonano stylową chrzcielnicę i zakupiono świeczniki.
Fragment tekstu ze strony gminy Wisznice autorstwa ks. Józefa Nikoniuka


Zabytkowa  cerkiew unicka, obecnie kościół parafialny p.w. św. Jana Ewangelisty, drewniany, przebudowany w latach 1924-1927,nr rej.: A-231 z 13.10.1993

- cmentarz, nr rej.: j.w.