Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Muzeum Historyczne w Białymstoku


Muzeum Historyczne w Białymstoku, posiadające niezwykle ciekawe materiały archiwalne dotyczące Podlasia, umożliwiło nam zaprezentowania na naszym portalu część swoich zbiorów. Większość ich ukazuje Białystok na przestrzeni lat od czasów kiedy to pojawiły się pierwsze pocztówki w tym mieście (przełom XIX i XX w) do okresu powojennego, gdy miasto po odbudowie z wojennych zniszczeń na nowo odzyskało swój wygląd. Należy jednak przyznać że wiele obiektów bezpowrotnie zniknęły z przestrzeni miejskiej, chociaż była szansa na ich uratowanie. Taki los spotkał Hotel Ritz, Resursę Obywatelską oraz wiele kamienic zastąpionych prostymi blokami.

    Prezentujemy również inne miejscowości Podlasia uwiecznione na starych fotografiach i pocztówkach. Kolekcja tych materiałów obejmuje na razie kilka miejsc, ale z czasem może zostanie powiększona o następne.

    Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo podziękować Dyrektorowi Muzeum Podlaskiemu Andrzejowi Lechowskiemu za udostępnienie nam tych materiałów oraz za pomoc przy ich przekazaniu pracownikom Muzeum Historycznego.
Białystok na pocztówkach sprzed lat.
Białystok na pocztówkach sprzed lat.
Podlasie na pocztówkach i zdjęciach archiwalnych.
Podlasie na pocztówkach i zdjęciach archiwalnych.