Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Białystok w latach międzywojennych na pocztówkach ze zbiorów Jana Murawiejskiego

19 lutego 1919 rok to pamiętna data dla Białegostoku. Tego dnia wojska niemieckie opuściły Białystok i przekazały go władzy polskiej. Nareszcie oczekiwana latami niepodległość stała się rzeczywistością. Z wielką radością mieszkańcy Białegostoku witali wejście Wojsk polskich co miało miejsce w tym samym dniu gdy opuszczały go oddziały niemieckie i trwało jeszcze kilka dni (w kolekcji są pocztówki z powitania Wojsk polskich 22 lutego).

Natychmiast przystąpiono do tworzenia polskiej struktury władzy w Białymstoku. Na mocy ustawy sejmowej z 2 sierpnia 1919 roku Białystok awansował na stolicę nowo utworzonego województwa białostockiego. Fakt ten w znacznym stopniu zaważył na dalszej 2przyszłości i kierunkach jego rozwoju. Miasto z tego okresu w skutek eksploatacyjnej polityki zaborców i działania wojsk nie prezentowało się najlepiej. Efektem tego był fatalny stan budynków, infrastruktury, zdekompletowany park maszynowy fabryk i katastrofalne warunki sanitarne. Więcej ...

Na krótko prace nad przywracaniem polskości zostały przerwane przez wojnę polsko- bolszewicką i zajęcie 28 lipca 1920 roku miasta przez bolszewików. Powstały Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Feliksem Dzierżyńskim na czele miał stanowić zalążek nowego rządu Polski po zdobyciu Warszawy. Jednakże Bitwa Warszawska-pamiętny “Cud nad Wisłą” definitywnie powstrzymały sowieckie zapędy.  Na skutek działań przez zaskoczenie 22 sierpnia 1920 roku 1 Pułku Piechoty Legionów, wspartego następnie siłami batalionu 5 Pułku Piechoty Legionów i 7 pułku ułanów Rosjanie zostali wyparci z miasta.

Białystok w tym okresie wzbogacił się o nowe inwestycje z których najważniejsze to: Planty Miejskie noszące imię ówczesnego wojewody białostockiego Mariana Zyndram- Kościałkowskiego, Teatr Miejski im. Józefa Piłsudskiego (obecny Teatr Węgierki), Izba Skarbowa i Sąd Okręgowy (obecny Urząd Wojewódzki i Sąd Apelacyjny), Obiekty sportowe w Lesie Zwierzynieckim i największa inwestycja- Kościół św. Rocha- symboliczny pomnik powrotu do niepodległości, który stał się jednym z największych osiągnięć architektury sakralnej XX wieku w skali europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wydrukowanej historii naszego miasta na pocztówkach zebranych przez Jana Murawiejskiego. Rozpocznijmy tę wędrówkę od kilku pocztówek na których uwieczniono tę najbardziej wyczekiwaną chwilę, gdy w wolnym Białymstoku witane jest polskie wojsko . Dołączamy też dwie pocztówki przedstawiające pomnik poświęcony tragicznemu wydarzeniu jakim było rozstrzelanie 16 mieszkańców miasta przez wojsko sowieckie 21.08.1920roku.

Publikowane materiały na portalu Archiwalne Podlasie chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie ich jest możliwe po podaniu źródła ich pochodzenia - ciekawepodlasie.pl/murawiejski


Białystok w dwudziestoleciu międzywojennym
Białystok w dwudziestoleciu międzywojennym
Rynek Kościuszki i ratusz
Rynek Kościuszki i ratusz
Pałac Branickich (siedziba Województwa) i seminarium nauczycielskie.
Pałac Branickich (siedziba Województwa) i seminarium nauczycielskie.
Obiekty sakralne:Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Rocha i Wielka synagoga
Obiekty sakralne:Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Rocha i Wielka synagoga
Ulica Kilińskiego i hotel Ritz.
Ulica Kilińskiego i hotel Ritz.
Ogród Miejski i bulwary Mariana Zyndram- Kościałkowskiego (Planty)
Ogród Miejski i bulwary Mariana Zyndram- Kościałkowskiego (Planty)
Zwierzyniec
Zwierzyniec
Ulica Sienkiewicza i Lipowa.
Ulica Sienkiewicza i Lipowa.
Ulica Warszawska, Mickiewicza i Świętojańska
Ulica Warszawska, Mickiewicza i Świętojańska
Dworzec kolejowy, ulica Kościelna, Żwirki i Wigury (Pałacowa) i św. Rocha.
Dworzec kolejowy, ulica Kościelna, Żwirki i Wigury (Pałacowa) i św. Rocha.
Widoki ogólne Białegostoku
Widoki ogólne Białegostoku
Pocztówki - grafiki
Pocztówki - grafiki