logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Opis:Cerkiew Narodzenia św. Jana ChrzcicielaCerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 27-02-2010 23:07:16
Autor modyfikacji : Jan Bogdan Boczko
Data modyfikacji informacji : 29-03-2011 10:03:01

Cerkiew Narodzenia św. Jana ChrzcicielaCerkiew parafialna p.w. Św. Jana Chrzciciela wyświęcona została w 1908 r. Zbudowana w konstrukcji drewnianej łączonej: sumikowo-łątkowa i zrębowa, szalowana, na planie rozbudowanego krzyża łacińskiego, z pritworem (kruchta) zwieńczonego dzwonnicą. We wsi, założonej pod koniec XVII lub na początku XVIII w. (należącej do właścicieli Zabłudowa), wymienia się kilka miejsc lokalizacji świątyń. Pierwsza, p.w. Bogorodzicy, znajdować sie miała w uroczysku Kamienny Bród. Najstarszy dokument archiwalny dotyczący cerkwi pochodzi z 1743 r.: Anna Radziwiłłówna erygowała świątynię unicką p.w. Najświętszej Marii Panny. Do czasu wzniesienia cerkwi p.w. Jana Chrzciciela funkcjonowała świątynia p.w. Św. Michała Archanioła (prawdopodobnie wzniesiona w 1743 r., spalona w 1915 r.)


Cerkiew wpisana została do rejestru zabytków pod nr. 724 z 14.06.1989

 

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu