logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1933- 1975r). Sanktuarium MB Pojednania (Hodyszewskiej)
Opis:Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1933- 1975r). Sanktuarium MB Pojednania (Hodyszewskiej)Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1933- 1975r). Sanktuarium MB Pojednania (Hodyszewskiej)
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 20-02-2010 14:59:04
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 07-06-2012 23:46:33

Zabytkowy kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP istnieje w Hodyszewie od zakończenia I wojny światowej. Wcześniej z racji zamieszkania tych terenów przez ludność ruską wyznania prawosławnego pobudowano tu w 1562 roku drewnianą cerkiew. Po 1596 r. przekształcono ją w cerkiew unicką (greko- katolicką). W 1775r. rozebrano starą drewnianą cerkiew i wybudowano na jej miejscu kolejną, także drewnianą świątynię. Po zniesieniu unii w 1875r. ponownie przeszła ona w ręce wiernych prawosławnych. W tym samym roku położono kamień węgielny pod nową, murowaną już cerkiew, którą uroczyście poświęcił w 1881 arcybiskup prawosławny chełmińsko-warszawski Leontjew. Wkrótce wcześniejszą drewnianą cerkiew rozebrano. Wtedy to z części drewna wybudowani mniejszą cerkiew, którą następnie przeniesiono w 1932 r. do "Krynicy"(w jej wnętrzu znajduje się ocembrowane źródełko).

Zabytkowy kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMPW okresie międzywojennym murowana cerkiew została rozebrana. W 1933 roku przystąpiono do budowy obecnego kościoła wg. Projektu Oskara Sosnowskiego (tego samego co jest autorem kościoła św. Rocha w Białymstoku). Niedokończona budowla została zniszczona podczas II wojny światowej. Prace budowlane kontynuowano do 1949 roku, a żelbetową kopułę wykonano w 1967 roku. Kościół ukończony został w 1975 roku. 

Zabytkowy kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMPHistoria kościoła i wsi Hodyszewo nierozerwalnie związane są z kultem Matki Bożej Królowej Podlasia. Według podań sama Najświętsza Pani miała wskazać miejsce powstania świątyni. Jak pisał przed II wojną światową ks. Antoni Roszkowski, cudowny obraz Matki Bożej pojawił się niespodziewanie na lipie. Lud spostrzegłszy obraz na drzewie, zabrał go i umieścił w kapliczce, w  Kiewłakach, lecz obraz znikł wkrótce i powtórnie ukazał się na tej samej lipie.

Znak odczytano jako wolę samej Pani i wkrótce w miejscu pojawienia się obrazu (zwanym dziś Krynicą) powstała pierwsza kapliczka. Obok miało wytrysnąć źródło, któremu wielu przypisuje lecznicze moce.

Od początku miejsce przyciągało pątników sławą uzdrowień i łask udzielanych przez Panią Podlasia, o czym świadczą zachowane do dnia dzisiejszego wota.

Cudowny obraz Matki Bożej Hodyszewskiej  na przestrzeni dziejów znajdował się w kolejnych budowanych w Hodyszewie świątyniach aż do 1875r., kiedy sanktuarium przejęli duchowni prawosławia. Wówczas Matka Boża Hodyszewska, której obraz umieszczony został w ikonostasie, była otoczona wielkim kultem wiernych prawosławnych. Równocześnie nie ustał kult za strony wiernych katolickich. Na początku I wojny światowej hodyszewski psałomszczyk (organista), uciekając z Hodyszewa, wziął ze sobą cudowny obraz wraz z wotami aż do guberni połtawskiej. Obraz odnalazł się po zakończeniu działań wojennych i w ramach rewindykacji rząd ZSRR zwrócił go stronie polskiej w roku 1926. Dwa lata później wizerunek Królowej Podlasia wrócił do Hodyszewa.

Badania historyczne wskazują, że obraz (130x105 cm) został namalowany (napisany, ale ma charakter ikony) na desce około 1630r. przez nieznanego artystę. Przedstawiona jest na nim Madonna z Dzieciątkiem w lewym ręku. Jezus pod lewym ramieniem trzyma księgę, prawą zaś rękę ma podniesioną w geście błogosławieństwa. Cały obraz cechuje wiele elementów charakterystycznych dla wschodnich ikon (elementy ikonograficzne).

W roku 1976 ksiądz biskup Mikołaj Sasinowski przekazuje sanktuarium pod opiekę Księżom Pallotynom, którzy są kustoszami Cudownego Wizerunku Maryi do dnia dzisiejszego. 31 sierpnia 1980 roku ksiądz arcybiskup metropolita krakowski Franciszek kardynał Macharski dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej Królowej Podlasia, a całą diecezję łomżyńską zawierzono Jej opiece. 


Zabytkowy kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach (1933- 1975) wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: 392 z 6.06.1989r

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu