logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Pałac Wołłowiczów z 1610r.
PAWŁOWICZE (sokólski, Kuźnica)
Opis:Pałac Wołłowiczów z 1610r.Pałac Wołłowiczów z 1610r.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 12-02-2010 15:34:46
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 30-06-2011 21:32:56

Pałac Wołłowiczów z 1610r.Pałac w Pawłowiczach został zbudowany ok. 1610 roku dla Pawła Wołłowicza, podskarbiego litewskiego. W 4. ćw. XVIII w. ówcześni właściciele, Downarowiczowie, przebudowali pałac w stylu klasycystycznym, dobudowując dwie oficyny, po obu stronach pałacu, które były połączone z głównym budynkiem arkadami. Założyli również park pałacowy. Na przełomie XIX i XX wieku w pobliżu pałacu zbudowano nowe murowane stajnie. W 1944 roku pałac wraz z oficynami uległ poważnym zniszczeniu i do 1958 była prowadzona jego rozbiórka. Być może do dzisiaj nic nie zachowałoby się z pałacu gdyby nie interwencja prof. Pawła Kułakowskiego (syna ostatnich właścicieli). Rozbiórka została wstrzymana i 1958 do 1978 roku odbudowano i wyremontowano widoczne dzisiaj pozostałości pałacu. W 1980 roku, we Pałac Wołłowiczów z 1610r.frontową elewację pałacu, wmurowano, przechowywaną do tej pory w kościele w Zalesiu, tablicę fundacyjną. Obok Bogorii, rodowego herbu Wołłowiczów znajduje się łacińska inskrypcja o treści „Paweł Wołowicz sobie i swoim jakimkolwiek również wdzięcznym spadkobiercom zbudował w Roku Pańskim 1610. Czego pragniesz dla siebie, czyń drugiemu"

Pałac jest jedynym w okolicach Białegostoku zachowanym przykładem rezydencji powstałej w czasach renesansu, z którego to okresu do dzisiaj pozostały obramienia okien na piętrze.

Do niedawna w pałacu mieściła się szkoła podstawowa a w oficynie mieszkania dla nauczycieli. Obecnie pałac, będąc pod opieką gminy Kuźnica wymaga ponownego remontu o co zabiegają potomkowie ostatnich właścicieli, którzy prawdę mówiąc powinni odzyskać swój majątek, co być może stanie się kiedyś faktem. To z pewnością przyspieszyłoby odnowienie tego cennego zabytku.

Pałac Wołłowiczów z 1610r.Po pałacowym parku zostało niewiele. Dwustuletni pomnikowy dąb jest jedynym wyrazistym śladem jego istnienia. Do pałacu prowadziła niegdyś aleja, którą obecnie ledwo widoczną,  wyznaczają  wiekowe lipy, klony i dęby.    Zabytkowy pałac, wzniesiony w latach 1610, XVIII, przebudowany w 1959-78, nr rej.: A-245 z 18.10.1956r.

 

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu