logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy.
DROHICZYN (siemiatycki, Drohiczyn)
Opis:Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy.Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 26-02-2010 10:29:53
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 09-01-2011 17:25:55

Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy. W południowo- wschodnim narożniku placu Ko­ściuszki stoi cerkiew p. w. św. Mikołaja Cudo­twórcy . Wzniesiono ją w la­tach 1763-1792 jako świątynię klasz­torną przy monasterze bazylianów. W 1826 roku została ona przekazana unitom. Po likwidacji kościoła unickie­go w Cesarstwie Rosyjskim cerkiew ponownie oddano prawosławnym. W 1848 roku została ona przebudowa­na z dostosowaniem do wymogów prawosławia. Usunięto wtedy ołtarze boczne, ambonę i organy.

Jest to budowla klasycystyczna wzniesiona na planie prostokąta z zamkniętą częścią ołtarzową. Po bo­kach znajdują się pomieszczenia skarbca i zakrystii. W ścianach bocz­nych zachowały się dwie arkadowe wnęki z dekoracją stiukową, w których pierwotnie były iluzjonistyczne ołtarze boczne. W cerkwi znajduje się ikonostas z końca XVII wieku z neorenesansowymi malowidłami, pocho­dzącymi z cerkwi w Bielsku Podlaskim. Umieszczono w nim otoczoną kultem ikonę Zesłanie Ducha Świętego z XVII wieku. Każdego roku 19 stycznia ob­chodzone jest uroczyście Święto Jor­danu. Nad Bug udaje się procesja, a woda w rzece zostaje poświęcona przez trzykrotne zanurzenie w wodzie krzyża. Jeżeli rzeka jest skuta lodem, wtedy krzyż zanurzany jest w wyku­tym przeręblu.

Informacje pochodzą z przewodnika "Podlaski przełom Bugu", którego autorem jest Marek Nasiadka


Zabytkowa cerkiew greko-kat., obecnie prawosławna parafialna p.w. sw. Mikołaja, wzniesiona w latach 1792, 1848, nr rej.: A-41 z 11.11.1966

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu