logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Zespół dworski Starzeńskich z XVII w.
Strabla (bielski, Wyszki)
Opis:Zespół dworski Starzeńskich z XVII w.Zespół dworski Starzeńskich z XVII w.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 06-02-2010 15:32:48
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 22-02-2012 09:22:58

Zabytkowy zespół dworski Zespól pałacowo- parkowy. Od pocz. XVI w. dobra strabelskie należały do króla Zygmunta I Starego, który podarował je nadwornemu lekarzowi Antonio Croyna de Bousena. Nowy właściciel zbudował tu drewnianą siedzibę. W 1736 Strabla przeszła w ręce Starzeńskich. Obecny pałac został zbudowany w latach 1777-1785 dla Michała Hieronima Starzeńskiego, starosty brańskiego. W latach 1860-1863 część wnętrz przekształcono w duchu neogotyku. Po powstaniu styczniowym władze carskie nadały skonfiskowany majątek księciu Dymitrowi Oboleńskiemu. Wykupiony w 1897, powrócił w ręce Starzeńskich. W latach 1994-1998 był gruntownie remontowany:

Pałac. Jest barokowo-klasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy z piętrowymi ryzalitami od frontu i od ogrodu. Obejmujący trzy osie ryzalit frontowy, zwieńczony trójkątnym frontonem, poprzedza dwukolumnowy ganek z balkonami u góry, a ryzalit ogrodowy czterokolumnowy ganek i prostokątny taras. Wewnątrz w sali balowej zachowały się kominek z XVIII w. i plafony pokryte polichromią,

Lamus. Został wzniesiony w 1792, był remontowany w 1995. Jest drewniany, konstrukcji zrębowej, dwupoziomowy. Wzdłuż ściany frontowej ma szerokie podcienie w przyziemiu i na piętrze z dwiema drewnianymi kolumnami na skrajach. Nakrywa go dach czterospadowy, kryty gontem, z lukarnami.

Ponadto w skład zespołu wchodzą murowana kuźnia z l. poi. XIX w. i inne budynki gospodarcze z XIX w. Park założony po 1777 został przekomponowany po 1860.


Zabytkowy zespół dworski z XVIII-tego wieku. W skład zespołu wchodzą:

 

- dwór, nr rej.: 162 (168) z 20.04.1960

- lamus, drewniany, nr rej.: 22 (28) z 23.01.1953

- park, nr rej.: 360 z 14.06.1975

- kuźnia (rekonstrukcja pierwotnego obiektu) z 1840, nr rej.: 308 z 26.11.1966

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu