logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Kościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego
KORYCIN (sokólski, KORYCIN)
Opis:Kościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoKościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 01-02-2010 20:21:02
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 27-02-2011 14:17:47

Kościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoKorycin

Zabytkowy zespół kościoła parafialnego

Król Zygmunt III Waza na mocy dokumentu z dnia 7 VIII 1601 r. powołał do życia w Dąbrówce parafię pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego. Z czasem przyjęła się dla tej miejscowości nazwa Korycin.
Pierwszy kościół w Dąbrówce ( według ks. Jana Kurczewskiego) zbudował król Zygmunt August w 1571 r. Nic jednak o tym kościele nie wiemy i nie była to świątynia parafialna. Z dokumentu fundacyjnego wynika, że w 1601 r. świątynia już była zbudowana przez Hieronima Wołłowicza, podskarbiego i pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, który też nadał na rzecz parafii w Dąbrówce cztery włóki ziemi nad rzeką Kumiałą.
Z czasem świątynia była zbyt mała na potrzeby rozrastającej się parafii. Pod koniec XIX w. rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę murowanego kościoła. Projekt kościoła w styku neogotyckim sporządził inż. Jan Hinz. W 1899 r. uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto pierwsze roboty. Pracami kierował proboszcz ks. Bolesław Moczulski, którego w 1902 r. władze carskie usunęły z Korycina. Budowę przejął nowy proboszcz ks. Zygmunt Czarkowski. Świątynię, jeszcze nie wykończoną, konsekrował bp Edward Ropp w dniu 11 IX 1905 r.
Kościół był mocno uszkodzony w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej. W końcu lipca 1944 r. cofający się Niemcy podłożyli materiał wybuchowy. Została zburzona jedna wieża i były duże zniszczenia w całej świątyni. Od 1947 ks. Ignacy Troska, a po nim ks. Alfons Zienkiewicz odbudowywali i remontowali kościół. Dalsze odbudowy i remonty przeprowadził ks. Antoni Bachurzewski (w latach 1972-1973 zakończono budowę wieży i wzmocniono kościół szkarpami). Gruntowny remont kapliczek przy murze cmentarza przykościelnego wykonał ks. Kazimierz Karpienia w 1996 r., następnie dokonał konserwacji wież przez wymianę kruszejącej cegły.

Materiały dotyczące historii pochodzą ze strony internetowej Archidiecezji Białostockiej

http://www.archibial.pl/parafie.php?par=87


Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr: A-149 z 12.12.2005r

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu