logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
SEJNY (sejneński, Sejny)
Opis:Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.Zespół klasztorny podominikański. Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 30-01-2010 22:59:47
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 07-06-2012 23:06:12

Zabytkowy zespół klasztorny dominikanów

Historia tego obiektu sięga czasów odległych. Miejsce to miało szczególne znaczenie w przeszłości dla losów Polski i Litwy. 22 grudnia Zygmunt I nadał pół mili kwadratowej ziemi nad rzeką Sejną dla kniazia Iwana Michałowicza Wiśniowieckiego. Jerzy Grodzieński - leśniczy przełomski w 1593 roku wszedł w posiadanie tych dóbr, a następnie 16 maja 1602 roku aktem fundacyjnym przekazał dobra sejneńskie Dominikanom z Wilna. W 1610 roku Dominikanie przystąpili do budowy kościoła Nawiedzenia NMP, który ukończono w 1619 roku w stylu późnego renesansu o założeniach obronnych. W czasie potopu szwedzkiego klasztor wraz z miasteczkiem został doszczętnie spalony przez Szwedów. Prace nad ukończeniem trwały do schyłku XVII wieku. Po rozbiorze Polski Sejny zostały zajęte przez wojska pruskie. Dominikanom skonfiskowano wszystkie dobra, zakonników zaś przeniesiono do Różanegostoku. W I połowie XIX wieku klasztor był wykorzystywany na cele oświatowe. Tu kształcił się Szymon Konarski - wielki patriota, stracony 27 lutego 1839 roku w Wilnie. W latach 1823 - 1919 mieściło się tutaj Seminarium Duchowe, które kształciło młodych kleryków dla diecezji sejneńskiej. W okresie międzywojennym w obiekcie tym miało swoją siedzibę Wyższe Klasyczne Gimnazjum Biskupie im. św. Kazimierza. Po II wojnie światowej w obiekcie poklasztornym mieściła się szkoła zawodowa, dom kultury, biblioteka miejska. W roku uroczystości koronacji Matki Boskiej Sejneńskiej celebrował prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński oraz Metropolita Krakowski - kardynał Karol Wojtyła - przyszły papież. W 1989 roku, po zmianach ustrojowych, klasztor przeszedł na własność kościoła. W chwili obecnej trwają w klasztorze prace remontowe, mające na celu przywrócenie obiektowi jego pierwotnego wyglądu.

źródło informacji

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach Powiat Sejneński, Gmina Sejny
16-500 Sejny, Plac św. Agaty6Email: muzeum@sejny.home.pl


Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej

Od 1610 kościół klasztorny w Sejnach był miejscem pielgrzymkowym i odpustowym. Szczególną czcią otaczano tutaj Maryję.Na początku XVII w. do klasztoru sprowadzono słynącą łaskami drewnianą figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą początkowo opiekowali się dominikanie, a od XIX w. księża diecezjalni. Kult maryjny w Sejnach rozwijał się najsilniej w XVIII w. Osłabł w okresie międzywojennym w związku z marginalizacją znaczenia kościoła podominikańskiego oraz jego peryferyjnym i przygranicznym położeniem.

Odrodzenie sanktuarium w Sejnach nastąpiło w latach 70. XX wieku. Wpływ na to miały podniesienie kościoła parafialnego do rangi bazyliki mniejszej w 1973 oraz koronacja figury Matki Boskiej Sejneńskiej w 1975.


Zabytkowy zespół klasztorny dominikanów, nr rej.: 1 z 9.02.1979:

- kościół, ob. par. p.w. Nawiedzenia NMP, zbudowany w latach 1610-19, 1760, nr rej.: 40 z 19.03.1956

- klasztor, wzniesiony w latach 1619-1706, pocz. XIX, XX, nr rej.: 41 z 19.03.1956

- ogrodzenie z bramami, XVIII

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu