logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Grodzisko z IX w.
Zbucz (hajnowski, Czyże)
Opis:Grodzisko z IX w.Grodzisko z IX w.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 15-09-2012 22:48:51
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 15-09-2012 22:52:23

Grodzisko w Zbuczu jest najstarszym obiektem tego typu w międzyrzeczu górnej Narwi i środkowego Bugu. Daty dendrochronologiczne uzyskane z belek znajdujących się pod wałem wskazują, że grodzisko powstało pod koniec wieku IX, a ceramika znaleziona za fosą pochodziła z X lub XI wieku. Było to w tym czasie centrum lokalnej administracji plemiennej na tym obszarze. Grodzisko pierścieniowate ma około 90 metrów średnicy i otoczone jest wałami, których maksymalna wysokość dochodzi do 3,5 metra, zaś szerokość u podstawy waha się od 7 do 10 metrów. Gród prawdopodobnie pełnił także funkcję refugialną, w którym w razie najazdu chroniła się okoliczna ludność. W okresie późnośredniowiecznym w nasypie znajdował się cmentarz. Wał grodziska został zbudowany w bardzo kunsztowny sposób, który wskazuje na znaczne umiejętności budowniczych. Dowody zebrane podczas wykopalisk w 2004 i 2005 roku na terenie grodziska oraz na pobliskim cmentarzysku wskazują, że gród w Zbuczu, obok powstałych nieco później grodów w Klukowiczach i Zajączkach, należy wiązać z "mazowiecką" falą zasiedlenia tych terenów. Gród został zniszczony przed 1041 rokiem podczas zbrojnego podbijania tych terenów przez książąt kijowskich.

Informacje Wikipedia.

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu