logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Rezerwat Łęg Dębowy
Janów Podlaski (bialski, Janów Podlaski)
Opis:Rezerwat Łęg DębowyRezerwat Łęg Dębowy
Współrzędne
resize
Autor informacji : Jarek Wojtach
Data utworzenia informacji : 02-06-2012 13:15:03

Rezerwat Łęg Dębowy

Rezerwat leśny utworzony w 1972 roku na powierzchni 132,38 ha. Położony jest na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w gminie Janów Podlaski, w pobliżu jednego z licznych zakoli Bugu. 
Rezerwat dostępny jest od strony łąk Stadniny Koni, tworzących urokliwy krajobraz otwartych przestrzeni z licznymi naturalnymi zadrzewieniami śródpolnymi. Przedmiotem ochrony jest kompleks starego drzewostanu obejmujący cenne przyrodniczo zbiorowiska leśne i szuwarowe oraz wyjątkowo liczne gatunki chronione roślin i zwierząt, szczególnie ptaków. Ciekawostką jest występowanie dębu szypułkowego, o wydłużonych liściach, odmiany charakterystycznej dla żyznych gleb namułowych. W rezerwacie występuje ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 22 chronionych i osobliwości m.in.:

  • nasięźrzał pospolity,
  • podejźrzon księżycowy,
  • konitrut błotny. 

W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy z licznymi pomnikami przyrody dochodzącymi do 450 cm obwodu.

Wśród zwierząt na wyróżnienie zasługuje występowanie:

  • jelonka rogacza,
  • bociana czarnego (2 pary),
  • orlika krzykliwego,
  • zimorodka,
  • kani czarnej.

Źródło informacji - www.powiat.bialski.eu

Zapraszamy do uzupełnienia opisu