logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP z 1881 roku.
Puńsk (sejneński, Puńsk)
Opis:Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP z 1881 roku.Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP z 1881 roku.
Współrzędne
resize
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 30-01-2010 21:55:04
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 10-08-2012 18:50:16

Parafia w Puńsku

Pierwszy kościół we wsi Nowe Puńsko w roku 1597 ufundował Mazowszanin, leśniczy łoździejski Stanisław Zaliwski. W roku 1606 król Zygmunt III Waza potwierdził dary szlacheckie przekazane w latach 1597 i 1600 na rzecz kościoła, a ponadto sam go uposażył. Staraniami ks. Chłopickiego, w 1772 roku, po tym, jak wcześniejszy kościół spłonął, zbudowano kościół drewniany. W 1868 roku również tę budowlę strawił ogień. Zbudowano więc drewnianą kaplicę. Dzisiejszy, murowany (w stylu neogotyckim, z cegły i kamienia) kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiono w latach 1877-1881 dzięki staraniom ks. Kazimieras Jonkaitis. 30 września 1887 r. kościół ten był wyświęcony przez biskupa sejneńskiego P. Wierzbowskiego.

Największą wartość historyczną i artystyczną mają: obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ufundowany przez Paca w XVIII wieku, XVIII-wieczne figury drewniane oraz naczynia liturgiczne. 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku nawiązuje formą architektoniczną do gotyckiej architektury cysterskiej. Świadczy o tym plan świątyni. Trójnawowa bazylika bez transeptu i ambitu z prostokątnym jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym we wnętrzu prosto, ujętym po bokach przez dwa pastoforia. Podobnie elewacja północna, przysadzista, dolne kondygnacje wież maskowane masywnymi formami fasady markują wrażenie, iż do bezwieżowej fasady dobudowano ośmiokątne wieże w innej fazie budowy świątyni. Ciekawy efekt daje zastosowanie kamienia łamanego jako budulca ścian kościoła. Z jednej strony jest to odwołanie do architektury romańskiej, z drugiej - jest nawiązanie do miejscowego budownictwa ludowego. Kamień łamany był powszechnym budulcem na Suwalszczyźnie w okresie wznoszenia kościoła w Puńsku. Takie połączenie tradycji  romańskich wraz z zaczerpnięciem arsenału gotyckich form, detalu architektonicznego, sklepień krzyżowo-żebrowych jest wyraźnym cytatem odnoszącym sie do architektury cysterskiej XIII i XIV w.

(materiał zaczerpnięty z Opinii konserwatora zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach)

źródło informacji


Zespół zabytkowego kościoła, w skład którego wchodzą:

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w latach 1877-1881, nr rej.: 657 z 10.03.1989

- plebania rzym.-kat., obecnie muzeum, ul. Mickiewicza 55, drewn.,1873, nr rej.: A-72 z 16.02.2004

- spichrz plebański, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 54 z 19.02.1980

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu