logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski
Radziwiłłówka (siemiatycki, Mielnik)
Opis:Rezerwat przyrody Grąd RadziwiłłowskiRezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski
Współrzędne
resize
Autor informacji : Jarek Wojtach
Data utworzenia informacji : 01-06-2012 23:00:34
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 05-09-2012 11:35:39

Rezerwat utworzony został w 1990 roku. Zajmuje powierzchnię 24,16 ha. Jest to rezerwat leśny, którego celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu lasu grądowego charakterystycznego dla Wysoczyzny Drohickiej z dominującym gatunkiem dębu szypułkowego w wieku 150-180 lat.

Bardzo cenny pod względem przyrodniczym fragment grądu, reprezentujący starodrzewia dawnej Puszczy Mielnickiej. W drzewostanie dominują okazałe dęby z domieszką lip, sosen i innych, z dolnym piętrem grabowym. W typowym grądowym runie występują gatunki rzadkie i chronione. Rezerwat jest również ostoją wielu gatunków zwierząt i ptaków.

Źródło informacji www.mielnik.com.pl

Zapraszamy do uzupełnienia opisu